Personal


E-post: förnamn.efternamn@vasasommaruniversitet.fi

MG 5

Marjo Ketonen
tf. rektor

marjo.ketonen@vasasommaruniversitet.fi

Tfn 044 754 5780

2018 07 13 09 51 31 3

Camilla Järf-Wartiovaara
Marknadsföringsansvarig utbildningsplanerare

camilla.jarf@vasasommaruniversitet.fi

Marknadsföring och öppen universitetsutbildning
Tfn 044 754 5789

 

MG 8414lowresTina Martins
utbildningskoordinator

tina.martins@vasasommaruniversitet.fi

Työelämän koulutukset, laskutus, tenttijärjestelyt, markkinointi
Tfn 044 754 5781

 

 

 

 

 

 

 

Elvira Kurmaeva
utbildningskoordinator

elvira.kurmaeva@vasasommaruniversitet.fi

Tfn 044 754 5783