Personal

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Pitkänen
Rektor


hanna.pitkanen@vasasommaruniversitet.fi

Tfn 044 754 5784

 

camilla

Camilla Järf-Wartiovaara
Marknadsföringsansvarig utbildningsplanerare

camilla.jarf@vasasommaruniversitet.fi

Marknadsföring, fortbildning och öppen universitetsutbildning
Tfn 044 754 5789

 

 

MG 8414lowresTina Martins
Utbildningsplanerare

tina.martins@vasasommaruniversitet.fi

Arbetslivets utbildning, fakturering, tentadministrering, marknadsföring
Tfn 044 754 5781

 

 Elvira11
Elvira Kurmaeva
Utbildningsplanerare

elvira.kurmaeva@vasasommaruniversitet.fi

Språkkurser, KETO-projektet
Tfn 044 754 5780