Personal


E-post: förnamn.efternamn@vasasommaruniversitet.fi

 Elvira11

Elvira Kurmaeva 
Tf. rektor

elvira.kurmaeva@vasasommaruniversitet.fi

Språkkurser, Geronet-projekt, KETO-projekt
Tfn 044 754 5784

 

 

2018 07 13 09 51 31 3

Camilla Järf-Wartiovaara
Marknadsföringsansvarig utbildningsplanerare

camilla.jarf@vasasommaruniversitet.fi

Marknadsföring, fortbildning och öppen universitetsutbildning
Tfn 044 754 5789

 

 

MG 8414lowresTina Martins
utbildningskoordinator

tina.martins@vasasommaruniversitet.fi

Arbetslivets utbildning, fakturering, tentadministrering, marknadsföring
Tfn 044 754 5781