Ratkaisukeskeinen työote psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaamisessa

oph hankeee2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattuu kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään psyykkisesti oireilevien oppilaiden koulunkäyntiä ja luomaan uusia toimintatapoja. Erityisen hyödyllinen se on peruskoulun opettajille, erityisopettajille ja koulunkäynninohjaajille. Koulutuksen kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, taiteen perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ammattilaisille.

Koulutus on maksuton. Hanketta rahoittaa Opetushallitus

Sisältö

Koulutuksen pääteemat koostuvat oppilaan osallisuudesta, turvallisuuden tunteesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

- Mikä kaikki on psyykkistä oireilua?

- Mistä tiedän milloin oppilas tarvitsee apua ja milloin kuria?

- Kuuluuko oppilaan psyykkinen oireilu aineenopettajalle vai voiko hän vain sulkea silmänsä ja opettaa?

- Avoimen keskustelun avaimet.

- Motivoiva vuorovaikutus ja oppilaan läsnäoleva sekä arvostava kohtaaminen.

- Tunnetaidot.

- Milloin ja miten oppilas siirtyy AstElla -ryhmään?

- Voimauttavat ja psyykkistä hyvinvointia tukevat toimintatavat AstElla -mallissa.

- Pystyvyysusko.

- VSOP = Vuosiluokkiin Sitomaton Opetus eli oppilas etenee opinnoissa omassa tahdissaan.

- Moniammatillinen yhteistyö.

- Psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden luominen aidon kohtaamisen kautta.

- Työhyvinvoinnin ja itsensä johtamisen edistäminen oman työn reflektoinnin kautta.

Ilmoittautuminen linkin kautta

Tavoitteet

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja on valmis ja halukas kehittämään itseään edelleen ammatillisesti pitkäkestoisesti. Ratkaisukeskeisyydestä tulee ajattelutapa, jolloin hän pystyy hyödyntämään koulutuksessa opittuja asioita ja materiaalia tulevaisuudessakin. Myös oppilas hyötyy peruskoulussa saamastaan tuesta, kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta pitkäkestoisesti vielä jatko-opinnoissaankin.

Aikataulu ja paikka

pe 27.10.2023 klo 9.00-16.00 

la 28.10.2023 klo 9.00-16.00 

to 11.1.2024 klo 9.00-16.00 

ke 31.1.2024 (1,5h pienryhmäiltapäivä)

ti 13.2.2024 klo 9.00-16.00 

ke 27.3.2024 pienryhmäiltapäivä 

ma 8.4.2024 klo 9.00-16.00 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, osa lähipäivistä pidetään Vaasassa ja osa verkon kautta

Kouluttajat

Asta Lindgren. Erityisluokanopettaja, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (Siria sertifioitu), Nuottivalmentaja.

Ella Henttula. Terveydehoitaja AMK, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (koulutuksessa). 

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
puh. 044 754 5780
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi

OPH logo2