För utbildare

Viktiga blanketter för utbildare:
- undervisningsavtal (PDF)
- arvodesfaktura (PDF)
- reseräkning (xlxs)

År 2022:
-partiellt dagtraktamente 20e/ heldagtraktamente 45e
-kilometerersättningen 0,46 euro/km


Har du någon föreläsning eller utbildning som du önskar bjuda ut via Vasa sommaruniversitet?
Du får jättegärna kontakta oss och så funderar vi tillsammans över hur vi går vidare!

Vänligen nämn följande saker i ditt erbjudande:
- utbildningens titel
- målgrupp
- utbildningens innehåll
- utbildningens tidsomfattning
- ditt utbildningsarvode

Skicka in ditt erbjudande via blanketten nedan eller per e-post till info@vasasommaruniversitet.fi