Open University Courses
Check out our Open University language courses
Täydennyskoulutukset kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille
RAPEVA® - Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja, Nepsy ja Mininepsy-kurssit, MAPA® Perusteet varhaiskasvatus- ja perusopetuksen henkilökunnalle
Ilmoittaudu syksyn kokonaisuuksiin!
Erityispedagogiikka, Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, Monikulttuurisuus, Psykologia, Puutarhatiede, Suomi100, Design Management ja palvelumuotoilu, Yrittäjyys, Ravitsemustiede, Lääketiede…
Language Courses
Would you like to study Finnish and Swedish this autumn?

Something new is awaiting you!

At Vaasa Summer University one can study open university and language courses in Vaasa and Pietarsaari, courses are organised all year round. We also offer further education and customised trainings. Take a look at our course calendar.

More information

Upcoming courses

Finnish language courses summer/autumn 2023
Swedish language courses summer/autumn 2023 

Open University and University of Applied Sciences Education

Open Uni. of Applied Sciences

Further education

Contact details

Language courses

Give feedback!

Courses and registration

Exam dates and registration