Avgifter

MG 1878

Kursavgiften omnämns i kursbeskrivningen. De öppna universitetskurserna inkluderar sommaruniversitetets kursavgift samt ifrågavarande universitets administrations-/registrerings-/läsårsavgift.  Kursavgiften betalas i regel vid anmälning med nätbetalning*. I vissa situationer, till exempel om faktureringskunden är ett företag, kan fakturan skickas på posten när kursen inletts. Obetalade kursavgifter skickas till indrivningsbolag efter förfallodagen. Kursavgifterna är indrivningsbara. (Lag nr. 706/2007).

Extra tentander vid sommaruniversitetet

Studerande som deltar i tenter arrangerade av andra utbildningsarrangörer på sommaruniversitetets tenttillfälle betalar en avgift på 30€/förhör. För extra tentövervakning uppbärs en skild avgift. 

Rabatt på kursavgifter

Fortbildningar:

Om deltagaren är anställd av någon av våra medlemsorganisationer kan Vasa sommaruniversitet erbjuda 20% rabatt på avgiften för fortbildningar. Om rabatten förhandlas alltid från fall till fall. 

Medlemsorganisationerna är Österbottens förbund, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Vasa universitet, Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan samt kommunerna Jakobstad, Korsholm, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Närpes, Storkyro, Vasa och Östermark.

 

* Betalningsförmedlare
Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.
Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com

 

 

Paytrail