Strategi

Värderingar

Livslångt lärande
Akademisk utbildning och bildning
Tillgänglighet: Man kan delta i studier och utbildningar inom ens eget intresseområde på den egna orten.
Förtroende: Vi litar på vår personal, våra lärare och föreläsare samt studerandenas vilja att lära sig. Vi tillåts att pröva oss fram och utveckla något nytt.

Mission

Vasa sommaruniversitet erbjuder möjligheter till akademiska studier, livslång självutveckling och att lära sig något nytt för alla intresserade. Vasa sommaruniversitet erbjuder företagen och organisationerna i regionen en möjlighet att via utbildningar bygga vidare på den kunskap och kompetens som behövs i arbetslivet.

Vision

Vaasan kesäyliopisto

Det är ännu enklare att avlägga högskole- och språkkurser vid Vasa sommaruniversitet. Sommaruniversitet är en känd och respekterad utbildningspartner som anordnar utbildning för små och stora utbildningsbehov. Inom de pedagogiska metoderna utnyttjas alltid nya innovationer i kombination med de bästa bitarna av fri bildning (studiecirklar, små grupper, diskussioner, tutorer). Undervisning arrangeras i hela Österbotten från syd till nord.

Strategi

Sommaruniversitets huvudsakliga verksamhetspunkt finns i Vasa där man kan känna glädjen av lärandet suomeksi, på svenska and in English. I Jakobstad arrangeras svenskspråkig öppen universitetsundervisning i samarbete med Arbis. Vi ska utöka samarbetet med andra läroanstalter inom den fria bildningen för att kunna erbjuda öppen högskoleundervisning även i Sydösterbotten.

Vasa sommaruniversitet är en allmännyttig utbildningsarrangör som inte strävar efter vinst. Finansieringen bygger på kursavgifter, medlemsavgifter, bidrag och stadsandelsinkomster.

Att studera och arbeta vid Vasa sommaruniversitet är avslappnat men målinriktat. Det är lätt att stiga över vår tröskel till den akademiska studievärlden eller fördjupa sitt kunnande kring det som behövs i arbetslivet just nu.

Vasa sommaruniversitet har en småskalig organisationsform och vi arbetar för att befrämja den goda lagandan som finns hos oss. Vi upprätthåller och utvecklar vår eget kunnande för att kunna anordna intressanta och attraktiva utbildningar som motsvarar behoven även i framtiden.