Kurssit

Johdatus elämänkatsomustietoon (OY), 5 op


Aika
18.9.2023 - 6.6.2024

Hinta
95.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Elämänkatsomustieto
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
11.10.2023
Luennoitsija
Pulkkinen Jarmo
Sisältö

Opinnot kuuluvat kokonaisuuteen Elämänkatsomustieto perusopinnot (OY), 25 op

Elämänkatsomustiedon peruskäsitteet, opetussuunnitelmat ja tavoitteet. Opetussuunnitelmaan sisältyvien arvojen ja tavoitteiden historiallinen kehitys.

Toteutustapa

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Aika

Ke 11.10.2023
1. uusinta ke 10.1.2024
2. uusinta to 6.6.2024

Ilmoittaudu tenttiin viim 10 vrk ennen tenttipäivää: info@vaasankesayliopisto.fi

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon luonteen ja tavoitteet peruskoulun ja lukion oppiaineena. Hän hahmottaa elämänkatsomustiedon roolin ns. katsomusaineiden kentässä ja osaa seurata ja arvioida elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta, käytänteistä ja monikulttuurisesta koulusta käytävää keskustelua. Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden (demokraattinen kansalaisuus, tasa-arvo, vapaus) sekä niiden eriasteisen toteutumisen olevan historiallisen kehityksen tulosta ja hahmottaa niihin globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa kohdistuvia muutospaineita. Hän tuntee länsimaisten ja ei-länsimaisten moraalikäsitysten kehitystä ja osaa havainnollistaa niiden eri muotoja historiallisten esimerkkien avulla.

Toteutustapa

Kirjallisuuskuulustelu tai essee. 

Suoritustapana on verkkotentti, joka toteutetaan sähköpostitenttinä. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Aikataulu

18.09.2023–6.6.2024

Opintojen alkuinfo: ma 18.9.23 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kirjallisuus

Maksut

95 €
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätietoja

Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780