Kurssit

Elämänkatsomustieto perusopinnot (OY), 25 op


Aika
18.9.2023 - 31.12.2024

Hinta
375.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Elämänkatsomustieto
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
30.9.2023
Luennoitsija
Pulkkinen Jarmo
Sisältö

Vielä ehdit mukaan: jälki-ilmoittautumiset otetaan vastaan 30.9. asti

Elämänkatsomustiedolle ominaisen ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä. Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä.

Suomen koululaitoksessa opetettavana oppiaineena elämänkatsomustiedon tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon kouluopetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, mikä edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys inhimillisestä mahdollisuudesta kasvaa vapaaksi, tasa-arvoiseksi ja kriittiseksi hyvän elämän rakentajaksi.

Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

Osaamistavoitteet

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita maailmaansa järkiperäisesti. Hän tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (OY) - AY700677P

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op (OY) - AY700678P

Etiikan perusteet 5 op (OY) - AY700679P

Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op (OY) - AY700680P

Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op (OY) - AY700681P

Toteutustapa

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.
Suoritusaikataulut (tenttiajat) löytyvät opintojaksojen tiedoista.

Aikataulu

18.09.2023–31.12.2024

Opintojen alkuinfo: ma 18.9.23 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta
Info on yhteinen perus- ja aineopintojen opiskeljioille.
Aloitusluennolle osallistuminen on vapaaehtoista, luentoa ei tallenneta. Myös opintojaksoilla saattaa olla aloitusluentoja.

Maksut

375 €
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätietoja

Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780