Beställningsutbildningar


Visste du att Vasa sommaruni arrangerar även beställningsutbildningar? Om du inte hittar någon lämplig fortbildning, kontakta oss! Vi kan skräddarsy tillsammans en lämplig utbildning som svarar just på dina behov. Efter att vi har fastställt tema och målsättningar sköter sommaruni resten. Vi har kontakter för lämpliga utbildare och föreläsare och dessutom sköter vi det praktiska, såsom anmälningarna, informeringen och feedbacken. Vi arrangerar olika föreläsningar, seminarier, skräddarsydda utbildningar och längre fortbildningar. Tveka inte att kontakta oss!

Vasa sommaruni samarbetar bland annat med Wärtsilä Oy vars personal har deltagit i Vasa sommarunis kurser redan i flera år. Samarbetet om Business-språkkurser började år 2010 och samarbetet om arbetssäkerhetkortutbildning på hösten 2014. Dessutom har även Vasa stads, Vasa universitets och Vasa yrkeshögskolas personal kompletterat sitt kunnande i Vasa sommarunis kurser redan i flera år.


Vasa sommaruni arrangerar också seminarier och andra evenemang!

Det är möjligt att arrangera olika seminarier genom oss. I februari 2015 och 2017 arrangerade Vasa sommaruni och Kunnalliset työsuojelupäälliköt ry ett riksevenemang med anknytning till arbetshälsa, Talvityhyt, som tog två dagar. Vasa sommaruni tog hand om det praktiska och deltog aktivt i planeringen av innehållet och förberedelsen av programmet. Etthundrafemtio deltagare från alla håll i Finland deltog i evenemanget.

 

tilauskoulutukset