Courses

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus (OY), 5 sp


Time
18.9.2023 - 6.6.2024

Price
95.00 €

Enroll


Course information

Subject
Elämänkatsomustieto
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
23.5.2024
Lecturer
Pulkkinen Jarmo
Contents

Opinnot kuuluvat kokonaisuuteen Elämänkatsomustieto perusopinnot (OY), 25 op

Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta keskeiset kysymykset ja käsitteet ja niiden historiallinen tausta.

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Toteutustapa

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Aika

Ke 8.11.2023
1. uusinta ke 14.2.2024
2. uusinta to 6.6.2024

Ilmoittaudu tenttiin viim 10 vrk ennen tenttipäivää: info@vaasankesayliopisto.fi

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä sukupuolisen ja muun tasa-arvon sekä oikeudenmukaisuuden problematiikkaa oikeudellisesta, poliittisesta ja filosofisesta näkökulmasta.

Paikka

Verkko-opetus. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa. Tarkemmat aikataulut kerrotaan opintojaksojen tiedoissa.

Aikataulu

18.9.2023–6.6.2024

Kirjallisuus

- Tuija Saresma, Maija-Leena Rossi ja Tuula Juvonen (toim.): Käsikirja sukupuoleen
JA
- Tuija Takala ja Johanna Ahola-Launonen (toim): Oikeudenmukaisuuden ongelma.

Maksut

95 €
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja

Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780