Courses

Johdatus ympäristöfilosofiaan (OY), 5 sp


Time
1.12.2023 - 22.8.2024

Price
95.00 €

Enroll


Course information

Subject
Elämänkatsomustieto
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
8.8.2024
Lecturer
Pulkkinen Jarmo
Contents

Opinnot kuuluvat kokonaisuuteen Elämänkatsomustieto perusopinnot (OY), 25 op

Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin

Toteutustapa

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Aika

Ke 10.1.2024
1. uusinta to 18.4.2024
2. uusinta to 22.8.2024

Ilmoittaudu tenttiin viim 10 vrk ennen tenttipäivää: info@vaasankesayliopisto.fi

Arviointi

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet

Paikka

Verkko-opetus. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa. Tarkemmat aikataulut kerrotaan opintojaksojen tiedoissa.

Aikataulu

1.12.2023–22.8.2024

Kirjallisuus

Markku Oksanen & Marjo Rauhala-Hayes (toim.). Ympäristöfilosofia.
TAI
Kari Väyrynen. Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin.

Maksut

95 €
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja

Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780