Courses

Etiikan perusteet (OY), 5 sp


Time
18.9.2023 - 22.8.2024

Price
95.00 €

Enroll


Course information

Subject
Elämänkatsomustieto
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
8.8.2024
Lecturer
Pulkkinen Jarmo
Contents

Opinnot kuuluvat kokonaisuuteen Elämänkatsomustieto perusopinnot (OY), 25 op

Etiikan peruskäsitteet ja -suuntaukset

Toteutustapa

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Aika

Ke 29.11.2023
1. uusinta to 14.3.2024
2. uusinta to 22.8.2024

Ilmoittaudu tenttiin viim 10 vrk ennen tenttipäivää: info@vaasankesayliopisto.fi

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja kykenee analysoimaan eettisiä ongelmia niiden perusteella. Opiskelija kykenee selittämään kriittisesti myös maailmanlaajuisia eettisiä ongelmia ja määrittelemään monikulttuurisuuden eettisiä haasteita.

Paikka

Verkko-opetus. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa. Tarkemmat aikataulut kerrotaan opintojaksojen tiedoissa.

Aikataulu

18.9.2023–22.8.2024

Kirjallisuus

- Pietarinen Juhani ja Poutanen Seppo: Etiikan teorioita
JA
- Sihvola Juha: Maailmankansalaisen etiikka

Maksut

95 €
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja

Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780