Kristinestads medborgarinstitut

 

Kristiinankaupunkilogopunrgb

 

 Anmäl dig till:

  mi@krs.fi

 

 

 

 

DET ÖPPNA UNIVERSITETET
är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurser inom det öppna universitetet arrangeras i samarbete med Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut.

MÅNGKULTURELL UNDERVISNING I ETT SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV (5 sp)
Kristinestads MI, Lappfjärdsvägen 163 

Tid: ons. 4.4-2.5.2018 kl. 17.30-20.30

Lärare: Åsa Teir

Kursavgift 125 €
Anmälan senast 21.3 per e-post till mi@krs.fi


Kursen syftar till att ge kunskap om den mångkulturella skolan och hur den kan bidra till synsättet om mångfalden som pedagogisk resurs. Kursens syfte är också att ge kännedom om undervisning och undervisningsarrangemang för elever med flykting- och invandrarbakgrund.
Innehåll:
* Mångkulturell pedagogik
* Interkulturell kompetens
* Mångfald och elevvariation i en skola för alla
* Invandrar- och flyktingundervisning
I kursavgiften ingår Öppna universitetets terminsavgift à 50 €. De som redan är inskrivna vid Åbo akademi vårterminen 2018 behöver inte betala denna avgift.


ANNULLERINGAR:

Kurser med förhandsanmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs är det ytterst viktigt att du meddelar KANSLIET senast tre arbetsdagar innan kursen inleds. I annat fall faktureras kursavgiften, även om du inte deltar. Ifall du inte tänker fortsätta under vårterminen i en kurs som pågår hela läsåret skall du meddela kansliet i god tid före höstterminens slut. Alla annulleringar görs till kansliet (INTE till läraren!). Det är speciellt viktigt att annullera en kurs i tid eftersom det ofta finns någon annan som står på väntelistan.