Kurssit

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus 2022-2024


Aika
31.8.2022 - 21.5.2024

Hinta
4650.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Sosiaali- ja terveysala
Paikka
Vaasa
Viimeinen ilmoittautuminen
7.9.2022
Luennoitsija
Perttilä Johanna
Sisältö

Vielä ehdit mukaan, kurssilla on vielä vapaita paikkoja!

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus (laajuus 50 op),
koulutus sisältää psykoterapeuttiset valmiudet 

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden (oikeus käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä Siria sertifioitu lyhytterapeutti), joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Koulutus ei anna psykoterapeuttinimikettä eikä pätevöitä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.
 

Tavoite

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Lyhytterapeutit työskentelevät lievien mielenterveysongelmien parissa.
 

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi
vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
-Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
-Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
-Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
-Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
-Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
-Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
-Lasten mielenterveys
-Kriisit ja traumat
-Masennus
-Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
-Päihdeongelmat
-Psykoosit
-Persoonallisuushäiriöt
-Syömishäiriöt
-Ratkaisukeskeinen psykoterapia
-Kognitiivinen psykoterapia
-Psykodynaaminen psykoterapia
-Perhe- ja pariterapiat
-Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutuksen rakenne

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 päivää lähiopetusta ja 10 x 1,5h työnohjausta.
Koulutukseen kuuluu lähijaksoilla pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä
sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö sekä kehittämistehtävä.

Koulutukseen kuuluu
-20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
-psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
-muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
-opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
-soveltava oman työn kehittämishanke
-asiakastyö (100 h, vähintään 7 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
-pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
-vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h, aikataulut sovitaan pienryhmissä)
-syventävä kirjallisuus (12-14 kirjaa)
Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta.
Koko koulutusohjelman laajuus vastaa 50 op.
Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.
 

Usein kysytyt kysymykset

Linkin kautta löydät vastauksia yleisesti kysyttyihin kysymyksiin.
 

Ryhmän pääkouluttaja

Johanna Perttilä, Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja (STOry) , KM, erityisluokanopettaja, pari-ja perhepsykoterapeuttikoulutuksessa( valmistuu v. 2022)
Vierailevina kouluttajina on alan huippuasiantuntijoita.
 

Koulutukseen hakeminen 

Koulutukseen valitaan osallistujat erillisen hakulomakkeen perusteella.

Mikäli haluat hakeutua tähän koulutukseen:
1. Ilmoittaudu koulutukseen tämän nettisivun kautta
2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake tämän linkin kautta.
Hakulomakkeen palautus 29.8.2022 mennessä.
Vain täyttämällä molemmat lomakkeet olet mukana haussa!
Hakemusten perusteella koulutukseen valitaan enintään 20 henkilöä.

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:
- Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta
- Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
- Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
- Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
- Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn
 
 

Koulutuksen aikataulu

 
31.8.2022- 20.12.2024
 
Lähiopetuspäivät (yht. 20pv, päivittäinen työskentelyaika klo 9-16):
Syksy 2022: 
31.8.-1.9.22 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa
27.9.22 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa
25.10.22 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa
1.12.22 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa
Kevät 2023 tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
Syksy 2023
Kevät 2024
 
Työnohjauspäivät (yht. 10 kertaa, päivittäinen työskentelyaika 1,5h):
Kevät 2023 tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
Syksy 2023
Kevät 2024
 
 

Maksut

 
Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Koulutukseen valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan
vastaanottamisesta. Koulutukseen hyväksytty hakija, joka on ilmoittanut ottavansa opiskelupaikan vastaan, sitoutuu suorittamaan koko kurssimaksun,
vaikka ei aloittaisi opintoja tai keskeyttäisi ne myöhemmin.
 
Hinta: 4650 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 930 € euron suuruiseen lukukausimaksuun, joka laskutetaan aina lukukausien alussa osallistujien
ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.
 
Koska koulutukseen valitaan opiskelijat hakulomakkeiden perusteella, ei koulutukseen liittyen makseta ilmoittautumismaksuja ennen ryhmään valintaa.
Voit siis sulkea verkkomaksu-ikkunan ilmoittautumisen jälkeen.
 

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöasiat:
Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratk.kesk.), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija
sirkku.ruutu@siria.fi
 
Muut käytännön asiat (ilmoittautuminen, laskutus): 
Vaasan kesäyliopisto koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
puh. 044 754 5780
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi