Kurssit

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2022-2024


Aika
23.8.2022 - 20.12.2024

Hinta
6900.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Vaasan yliopisto
Viimeinen ilmoittautuminen
31.5.2022
Luennoitsija
Pruuki Lassi
Sisältö

Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on vahvistaa osanottajien kykyjä kohdata työhön liittyviä kysymyksiä, etsiä uusia näkökulmia ja kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa. Tavoitteena on edistää tavoitteellista työntekoa ja innovatiivisuutta organisaatiossa. Työnohjaus voi olla hyödyllinen tuki pulmallisissa tilanteissa, mutta sen avulla voidaan tutkia myös onnistumisia ja kehittämismahdollisuuksia. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus täyttää Suomen työnonohjaajat ry:n kriteerit ja valmistuneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä sekä käyttää nimikettä työnohjaaja. Valmistuneet voivat liittyä Dialogiset työnohjaajat verkostoon. 

Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana. Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa. Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus. Työnohjaajan identiteetti ja etiikka.

Lähiopiskelu muodostuu 18:sta 2 päivän jaksosta sisältäen

- Workshop-tyyppistä teorian opiskelua
- työnohjausharjoittelun työnohjausta
- oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen luetun teorian reflektointia ja vertaisryhmäohjausta.

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

- Oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
- Kirjallisuuteen perehtymistä
- Ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
- Ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia
 

Ilmoittautuminen

Hakemuksen tulee olla perillä 10.5.2022. Kurssille otetaan max. 12 henkilöä.
Valintahaastattelut pidetään torstaina 12.5.2022.

Koulutukseen hakeminen: 
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan
- yhteystiedot
- koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
- muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
- kokemukset työnohjauksesta
- mahdollinen oma terapia
- miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
- lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemuskirje lähetetään sähköpostitse osoitteeseen elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi

Luennoitsijat

Lassi Pruuki, TT, dosentti, perhe- ja pariterapiakouluttaja (koulutuksen johtaja)
Katri-Ina Euramaa, KK, VET-perheterapeutti.
Aapo Pääkkö, sosionomi, VET-perheterapeutti

Dialogic Oy on kokeneiden perheterapeuttien, työnohjaajien ja kouluttajien yhteisö, joka on vuosia kehitellyt dialogisia ja reflektiivisiä prosesseja sekä voimavarakeskeisiä lähestymistapoja. Dialogic on tällä hetkellä Suomen suurin työnohjaajakoulutusyhteisö ja merkittävä toimija myös perheterapian ja perhetyön alalla. He ovat toteuttaneet yhteistyökumppaneidensa kanssa kymmeniä perheterapia- ja perhetyön koulutuksia.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina.

Suoritustapa

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta.

Osallistujien kokemuksia:

" Koulutukseltani olen terveydenhoitaja ja erikoissairaanhoitaja. Hoitotyön lisäksi toimin työpaikkani asumispalveluiden toisena henkilöstövastaavana sekä operatiivisen johdon jäsenenä. Hakeuduin voimavarakeskeiseen työnohjaajakoulutukseen, koska halusin syventää vuorovaikutustaitojani, kykyä toimia ja kohdata ihmisiä dialogisesti. Koin myös tarvetta kehittää itseäni ammatillisesti ja aikakin tuntui juuri oikealta. Vuorovaikutustilanteissa koen tärkeäksi kyvyn antaa toiselle tilaa, kuunnella ja olla aidosti läsnä. Näitä taitoja olen saanut itsessäni kehittää koulutuksen myötä. Tästä on ollut iloa ja hyötyä niin hoito- kuin esimiestyössä, kuin myös muissa ihmissuhteissani. Toivon, että valmistuttuani voin päätyöni ohella tehdä työnohjausta yksilöiden ja ryhmien kanssa. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus on ollut huikea, näin opiskeluiden loppuvaiheessa hieman haikeakin matka. On ollut suuri ilo tutustua koulutuksen aikana uusiin ihmisiin."
- Teija Jääskeläinen, terveydenhoitaja ja erikoissairaanhoitaja
Työnohjaaja 2017

"Aloittaessani työnohjaajaopinnot olin asian suhteen aivan vihreä. Työssäni yritysmaailmassa tutumpaa oli coachaus, jonka nyt työnohjaajaksi itse valmistuttuani näen paljon köyhempänä versiona tästä arvokkaasta kehittämisen ja kehittymisen työkalusta. Kun coachauksessa vastauksia usein haetaan ja annetaan ulkoapäin, lyhytjännitteisesti ja ennalta määrättyyn tavoitteeseen tähdäten, luottaa työnohjaus prosessiin ja ihmiseen. Innovaatiot syntyvät itseä, työtä ja työyhteisöä avoimin mielin ja ajan kanssa tutkien. Työni esimiehenä on dialogisen lähestymistavan myötä muuttunut jatkuvasti helpommaksi tuodessaan mukanaan ymmärryksen, ettei pomon tarvitse ratkaista asioita yksinään. Viisaus ei koskaan asu yhdessä päässä ja jokainen on itse oman työnsä paras asiantuntija. Ja tunnustettava on, että kun kotona vain malttaa ja muistaa kuunnella myös puolisoa ja teinejään arvostaen, saa lopputulemasta yllättyä iloisesti!"
- Kirsi Poltto, asiakkuusjohtaja
 Työnohjaaja 2017

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus on ollut mielenkiintoinen oppimismatka ja olen saanut koulutuksesta paljon eväitä työhöni ja elämääni. Paitsi että olen koulutuksen avulla kehittänyt taitojani ohjata ja tukea yksilöitä ja ryhmiä coachaavalla työotteella, olen myös muuttanut omaa tapaani kommunikoida muiden kanssa dialogisemmaksi ja yhä enemmän heidän tarpeisiinsa sopivaksi. Dialogista ja ratkaisukeskeistä otetta voi hyödyntää laajalti myös varsinaisen työohjaustilanteen ulkopuolella. Suosittelen koulutusta lämpimästi!!
- Niina Rintala, Area Resourcing Manager, Wärtsilä
 Työnohjaaja 2014


Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, sekä työyhteisen kehittämisen tehtävissä oleville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa.

Aikataulu ja maksut


Lähiopetuspäivät vuonna 2022:

23.-24.8.2022 F251, Fabriikki 2.krs, Vaasan yliopisto (Vaasa, Yliopistonranta 10)
15.-16.9.2022
18.-19.10.2022
1.-2.12.2022

jokaisen jakson 1. päivän aikataulu: klo 10.00-17.15 ja 2. päivän aikataulu: klo 8.30-15.45.

Lähiopetuspäivät vuonna 2023:

26.-27.1.2023
23-24.3.2023
4-5.5.2023
25-26.8.2023
21-22.9.2023
12-13.10.2023
9-10.11.2023
7-8.12.2023

Lähiopetuspäivät vuonna 2024:

Ilmoitetaan v. 2023

Maksut

6900€

Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 euron suuruiseen lukukausimaksuun, joka laskutetaan aina lukukausien alussa osallistujien ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Osa materiaalista jaetaan verkossa.

Koska koulutukseen valitaan opiskelijat alkuhaastattelun perusteella, ei koulutukseen liittyen makseta ilmoittautumismaksuja ennen ryhmään valintaa. Voit siis sulkea verkkomaksu-ikkunan ilmoittautumisen jälkeen. 

Ilmoittautumisen voi perua hakemuksen viimeiseen jättöpäivään asti (5.5.2022). Tämän jälkeen ilmoittautumiset ovat sitovia ja mahdollisista peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan. Ilmoittautuminen ei raukea, vaikka jättäisit kurssimaksun maksamatta. Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia (§706/2007).
 

Lisätietoja 


Koulutuksen järjestävät Vaasan kesäyliopisto ja Dialogic.

Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa:
Dialogic
Lassi Pruuki, koulutuksen johtaja
Puh. 044 532 3965
lassi.pruuki@dialogic.fi

Muut asiat (laskutus, ilmoittautuminen):
Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
Vaasan kesäyliopisto
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780