Kurssit

Ska vi Zooma till nätkurser!


Aika
13.2.2024 - 22.5.2024

Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Nätbaserad kurs
Viimeinen ilmoittautuminen
5.3.2024
Luennoitsija
Ahlroos Peter
Sisältö

Anmäl dig med via knappen ”Anmälan” längst upp på sidan. Fyll också i blanketten via den här länkenUtbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och blanketten används för att samla in deltagaruppgifter. Alla som anmäler sig med, skall fylla i blanketten i samband med anmälningen. Tack!

Utbildningen är avgiftsfri för deltagaren. 

Ska vi Zooma till nätkurser! Bearbeta din kurs

Utbildningen består av 8 tillfällen via Zoom samt självständigt arbete. 

Teman och innehåll

Ska vi Zooma till nätkurser! Bearbeta din kurs

 - Fördjupa dig i verktyg, metoder och utnyttjande av teknik i pedagogiken

 - Planering och genomförande av en distansutbildning

 - Hur lägga upp en distanskurs på internet

 - Fokus på att bygga en digitaliserad kurs (t.ex. din egen kurs)

 - En allmänn översikt i specialgruppernas behov

Helheten innehåller 8 tillfällen via Zoom samt självständnigt arbete. Utbildningen genomförs med föreläsningar samt övningar, grupparbete och uppgifter.

Eventuella frånvaro ersätts med att se på inspelningen av lektionen och / eller med evetuella ersättande uppgifter.  

Lärandemål

Målet är att stöda och stärka den professionella kompetensen i distansutbildning. Deltagaren skall under utbildningens gång lära sig att planera och genomföra distansutbildning genom att använda olika verktyg, metoder och tjänster samt video och ljud i undervisningen på ett naturligt sätt. Man får lära sig vilka verktyg och tjänster som fungerar effektivt. Man får även en allmän översikt i specialgruppernas behov.

Deltagarna skapar en digitaliserad kurs eller del av kurs vid utbildningens slut.

Tid och plats

13.2 – 22.5.2024, distansundervisning via Zoom  

Ti 13.2
kl. 16.30–19.00 
Ons   6.3
kl. 16.30–19.00
Ons   20.3
kl. 16.30–19.00
Ons   3.4
kl. 16.30–19.00
Ons   17.4
kl. 16.30–19.00
Ons   24.4.
kl. 16.30–19.00
Ons   8.5        
kl. 16.30–19.00  
Ons   22.5
kl. 16.30–19.00

Utbildningen sker online via Zoom, alla Zoom-möten ska spelas och länken ska sickas till deltagare.
Utbildningen genomförs med föreläsningar samt övningar, grupparbeten och uppgifter.

Utbildare

PeM Peter Ahlroos
Specialist inom distansutbildning, ing. Peter Hellström

Målgrupp

Undervisningspersonalen inom det fria bildningsarbetet (medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler)

Även annan undervisningspersonal inom undervisningsväsendet kan delta i utbildningen.

Utbildningens språk

Svenska

Övriga uppgifter

Begränsat deltagarantal: Max 30 deltagare. Deltagarna antas i anmälningsordning. 

UTBILDNINGEN ÄR AVGIFTSFRI FÖR DELTAGAREN

Finansiär: Utbildningsstyrelsen

Mer information

info@vaasankesayliopisto.fi
Tel. 044 754 5783