Kurssit

RAPEVA® - Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutus 10 op


Aika
16.1.2024 - 4.6.2024

Hinta
1550.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Vaasa
Viimeinen ilmoittautuminen
20.12.2023
Luennoitsija
Paajanen Teija
Sisältö

Koulutuksen laajuus ja kesto

Lähiopetuspäiviä on yhteensä 5 päivää, jotka toteutetaan erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Koulutuksen kokonaiskesto on n. 4 kk. Koulutus vastaa laajuudeltaan 10 op.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa. Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 2. asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta, perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Suositellaan, että hakijalla on perustiedot ja -opinnot sekä kokemusta ratkaisukeskisestä työotteesta.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskenneltäessä perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Kantava kysymys on: miten mahdollistamme, että perhe saa taitonsa käyttöön? Koulutuksen tavoitteena on työstää ja ohjata perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä perhevalmennuksen prosessia. Oman asiantuntijuuden ja valmentavan työotteen kehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja ratkaisukeskeisyydestä sekä vahvistaa voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Samoin tavoitteena on vahvuuksien, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen tunnistamista, työstämistä sekä vahvistamista.

Kuvaus

Perhevalmentaja toimii valmentajana perheissä, joilla on haasteita toiminnanohjauksen taitojen kanssa ja/tai perheenjäsenillä on neuropsykiatrisia haasteita. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen

Koulutuksen rakenne ja toteutus

Koulutuksessa on 4 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 5 lähiopiskelupäivää.

Lähijaksojen sisältö

Jokaisella lähijaksolla asiantuntija-alustus, ryhmätyöskentelyä ja toiminnallisia harjoituksia.

1. lähijakso

• Orientoituminen koulutukseen 

• Ratkaisukeskeisyyden ja arvostavan vuorovaikutuksen syventäminen

2. lähijakso

• Valmentava työote erilaisissa perheissä 

• Perhevalmennustyön prosessi 

• Narratiivisuus menetelmänä perheen tarinan tukemisessa

3. lähijakso

• Tunnetaidot: tunnekieli ja sanaton viestintä apuna valmennustyössä
• Sosiaaliset taidot: itsetuntemus ja identiteetin vahvistaminen vuorovaikutuksessa

4. lähijakso 

• Verkostoyhteistyö
• Prosessikuvausten esittely

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

• valmennusharjoittelu perheen kanssa (vähintään 5 tapaamista)
• kirjalliset välitehtävät
• vertaisryhmätyöskentely
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus

Kouluttajat

Koulutuksen pääkouluttajana toimii yhteisöpedagogi (AMK), ekspressiivinen taideterapeutti, mielenterveyshoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry Teija Paajanen. Pääkouluttaja vastaa koulutusmateriaalista, lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.

Koulutuksessa vierailee lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä.

Kurssille otetaan max. 18 osallistujaa.


Aikataulu, paikka ja maksut


16.1.2024-4.6.2014. Koulutus järjestetään kokonaan etänä, Zoom-ympäristössä. Verkkotapaamiset Zoomissa klo 9.00-16.00 seuraavasti:

1. lähijakso: 16.1.2024
2. lähijakso: 28.–29.2.2024
3. lähijakso: 10.4.2024
4. lähijakso: 4.6.2024

Maksut

Kurssimaksu 1 550,00€, maksu on mahdollista suorittaa myös erissä.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos haluat suorittaa maksun erissä tai jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot


Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
Vaasan kesäyliopisto
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780