Kurssit

Osaava® kouluttaja 10 op


Aika
10.9.2024 - 29.10.2024

Hinta
1250.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Vaasan yliopisto
Viimeinen ilmoittautuminen
27.8.2024
Sisältö

Osaava kouluttaja -koulutus on monipuolinen ja kattava kokonaisuus, jossa tarkastellaan ja harjoitellaan kouluttamisen eri osa-alueita: koulutuksien rakennetta, kouluttajan esiintymistä ja ilmaisua, ryhmänhallintaa sekä harjoituksien ja menetelmien käyttöä oppimisen tukena. Tavoitteena on syventää tietoa oppimisen anatomiasta, vahvistaa koulutusten vuorovaikutteisuutta ja vaikuttavuutta sekä lisätä rohkeutta kouluttamiseen.

Tavoitteet

Koulutuskokonaisuuden jälkeen 

 - osaat kuvata omien koulutustesi takana olevaa pedagogista ajattelua sekä käyttöteoriaasi.

 - osaat suunnitella tehokkaita ja vaikuttavia sekä oppimista tukevia koulutuksia eri ympäristöihin.

 - osaat mukauttaa omaa esiintymistäsi kohderyhmän mukaisesti. 

 - osaat esiintyä siten, että pystyt herättämään ja ylläpitämään osallistujien kuuntelumotivaation.

 - osaat käyttää ilmaisuasi osana koulutuksen havainnollistamista ja dynamiikkaa.

 - osaat havainnoida ryhmän vuorovaikutusta ja mukauttaa toimintaasi havaintojensa pohjalta.

 - osaat valita koulutuksen sisällön ja osallistujien kannalta sopivia ja oppimista tukevia menetelmiä sekä ohjata erilaisia toiminnallisia harjoituksia. 

 - osaat hyödyntää aiempaa monipuolisemmin vuorovaikutustaitojasi kouluttamisessa.

 - osaat toimia kouluttajana myös verkkovälitteisissä koulutuksissa.

Kohderyhmä

Osaava kouluttaja - koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, joita kouluttaminen kiinnostaa sekä heille, joiden työhön tai vapaa-aikaan liittyy kouluttaminen.
Koulutus sopii hyvin aloitteleville kouluttajille tai koulutustyöstä kiinnostuneille, mutta hyvin myös heille, jotka ovat jo toimineet kouluttajina. Heille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa kouluttamisen tapaa sekä syventää osaamista. Monessa työssä kouluttaminen on osa työnkuvaa ja siten tämä koulutus toimii hyvänä tukena työssä ja työuralla menestymisessä sekä tarjoaa myös yrittäjille uusia liiketoimintamuotoja.

Opetusmuodot

Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, toiminnallista ja kirjallista itsenäistä työskentelyä sekä oppimispäiväkirjan pitäminen. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä. Lisäksi koulutuskokonaisuus sisältää oman koulutuksen rakentamista välitehtävien avulla ja oman koulutuksen esittelyn ja koulutusdemon toteuttamisen koulutuksen lopuksi päättöpäivillä.

Opettaja

Jutta Laino-Tabell on toiminut kouluttajana yli 22 vuotta ja työskennellyt koulutusalan yrittäjänä yli 16 vuotta. Jutan tausta on puheviestinnässä, draamakasvatuksessa sekä aikuiskasvatuksessa. Lisäksi hän toimii työnohjaajana. Vuosien varrella hän on työskennellyt myös pitkään vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan parissa sekä toiminut yli 12 vuotta draamakasvatuksen opettajana Jyväskylän avoimen yliopiston opinnoissa.

Jutasta sanottua: "Jutan koulutuksissa näkyy vahva kokemus ja ammattitaito. Jutalla on erinomainen taito saada osallistujat mukaan ja ylläpitää kiinnostusta. Jutta on eläväinen ja havainnollistava kouluttaja. Hän saa toiminnallisiin harjoituksiin osallistumisen tuntumaan helpolta. Hienoa, että koko hänen ammattitaito on nyt paketoitu tarjolle meille muillekin."

Arviointi

Hyväksytty/hylätty. Kurssi arvioidaan lähijaksoilla osallistumisen oppimistehtävien sekä näytön perusteella. Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Arviointikriteerit

Opiskelija osoittaa:

 - pedagogista ajattelua oman käyttöteoriansa kautta

 - tietävänsä mitkä tekijät ovat oppimista tukevan koulutuksen edellytyksenä

 - hallitsevansa keinoja mukauttaa ilmaisuaan koulutustilanteen vaatimalla tavalla

Suoritustavat

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien palauttamista ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista.

Kurssimateriaali

Oppimateriaalit jaetaan kurssin aikana. Lisäksi kirjallisuuteen/artikkeleihin tutustumista.


Aikataulu ja maksut


10.9.-29.10.2024

1-2 koulutuspäivät: 10-11.9.2024 klo 9.00-15.30 Vaasan yliopisto (Vaasa, Yliopistonranta 10) (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)

3-4 koulutuspäivät: 30.9-1.10.2024 klo 9.00-15.30 Vaasan yliopisto (Vaasa, Yliopistonranta 10) (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)

5-6 koulutuspäivät: 28-29.10.2024 klo 9.00-15.30 Vaasan yliopisto (Vaasa, Yliopistonranta 10) (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Koulutuspäivät 10-11.9.2024:

Minä kouluttajana

 - Oppimisen anatomia

 - Käyttöteoria kouluttajan tukena

 - Kouluttaja pedagogisena osaajana

Koulutuksen rakentaminen

 - Tavoitteet koulutuksen tukirankana

 - Kohdentaminen

 - Sisällön rakentaminen

 - Havainnollistaminen

 - Argumentit syventävät oppimista


Koulutuspäivät 30.9-1.10.2024

Kouluttaja esiintyjänä

 - Irti jännityksestä! Rohkeutta ja varmuutta kouluttamiseen

 - Esiintyjän sanaton viestintä

 - Elävöittäminen kiinnostuksen ylläpitäjänä

 - Esiintyminen etäkoulutuksissa

Ryhmä haltuun! Ryhmänhallinta, harjoitukset ja toiminnallisuus

 - Kouluttaja ryhmänohjaajana

 - Miten edistän oppimista?

 - Toiminnallisuus, harjoitukset ja osallistaminen


Koulutuspäivät 28-29.10.2024:

Päättöpäivät

 - Omien lopputöiden esittely ja koulutusdemojen pitäminen

 - Palaute koulutustyön kehittäjänä

 - Koulutuksen päättäminen

Osaava® kouluttaja koulutuksesta sanottua

• Koulutus antoi laajan perustiedon, jonka koin todella hyödylliseksi:
koulutuksen rakenne, ajankäyttö kouluttaessa, harjoitteet ja niiden
käyttömahdollisuudet, esiintymistilanne, havainnollistaminen ja kaiken
perustana oman käyttöteorian rakentuminen. Todella hyvä paketti kaikin
puolin!

• Tuntui, että kaikki kouluttajan tekemät valinnat (sisältö,
harjoitukset jne.) oli tehty osallistujia ajatellen ja tukivat meidän
oppimista.

• En muista olleeni näin kokonaisvaltaisessa koulutuksessa aikoihin
mukana.

• Harjoitukset olivat käytännönläheisiä ja jatkuvasti oli läsnä
"metatason" tarkkailu, jossa seurasi kouluttajan tekemiä valintoja osana
muuta sisältöä.


• En jäänyt kaipaamaan mitään. Tai ainakaan en osaa nimetä mitään, kun
koen, että koulutus oli tosi hyvä ja selkeä kokonaisuus. Jos jotain,
niin livetilanteessa tapahtuvaa vuorovaikutusta, mutta se lienee
etäkoulutuksessa mahdoton kaivattava :)

• Lämmin ja hyvä ilmapiiri. Koin, että tulimme kuulluiksi ja olimme
tasavertaisia ryhmässä. Tämä on itselleni tärkeä asia, ja Jutta
kouluttajana onnistui uskomattomalla tavalla luomaan tämän ilmapiirin
heti ensi kerrasta alkaen.

• Psykologisesti turvallisen ryhmäyttämisen taidonnäyte

• Koulutuksessa oli leppoisa, rento, turvallinen ja kunnioittava
ilmapiiri. Kouluttaja kohtasi kaikki yksilöinä, arvosti jokaisen työtä
ja roolia kouluttajana, oli kiinnostunut kuulemaan kokemuksia ja
mielipiteitä. Muut osallistujat olivat myös kiinnostuneita toinen
toisistaan ja se välittyi.
• Kiitos Jutta, että jaoit niin avoimesti kaiken osaamisesi meidän
käyttöön!

• Ihana kouluttaja, joka kohtasi arvokkaasti. Sain korjaavan kokemuksen,
sillä olen aikaisemmin uskonut olevani todella huono kouluttaja ja
esiintyjä. Ehkä olen ollut turhan kriittinen. Kiitos Jutta kun osasit
nostaa juuri oikealla tavalla

• Kiitos Jutta! Tykkäsin sun tavasta kouluttaa ja olla läsnä meille.
Huomioit kaikki tasapuolisesti ja sait hiljaisemmatkin puhumaan. Nautin
tosi paljon tästä koulutuksesta!

Maksut

1 250 €, maksu on mahdollista suorittaa myös erissä.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos haluat suorittaa maksun erissä tai jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja 


Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
Vaasan kesäyliopisto
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780