Kurssit

Tilastotieteen perusteet (aySTAT1030) VY (5 op), 5 op


Aika
15.4.2024 - 21.5.2024

Hinta
155.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Tilastotiede
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
7.4.2024
Luennoitsija
Gustafsson Christina
Sisältö

Deskriptiivistä tilastotiedettä, eksploratiivisia keinoja, todennäköisyyslaskentaa, estimointi ja testaaminen, lineaariset mallit.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet, kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opintojakso kehittää suullista ilmaisua (harjoitustuntityöskentely), kriittistäajattelua ja analyyttisyyttä.

Esitietovaatimukset

Suositellaan (AY)ORMS1030 Talousmatematiikan perusteet tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

a) Aczel, A.D.: Complete Business Statistics, 4th ed. tai uudempi painos, Irwin 1999, luvut 1-8, 10, 14.8-10, 16 tai 

b) Milton-Arnold: Introduction to Probability and Statistics, 3rd ed., luvut 1-11 ja 15 tai 

c) David S. Moore & George P. McGabe: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition W.H. Freemaan, chapters 1-11

Oheislukemistoa: Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen ja Vasama, Vartia: Johdatus tilastotieteeseen, osat I ja II

Toteutustavat

Verkkototeutus: Verkkoluennot 38 h ja harjoitukset 18 h. Verkkotentti.

Suoritustavat

Verkkotyöskentely. Harjoitukset ja verkkotentit Moodlessa.

Arviointi: 1-5 tai hylätty

Lisätiedot

Kurssi on sisällöltään päällekkäinen STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssin ja kurssin MATH1170 Probability and Statistics kanssa. Opiskelija ei voi siis suorittaa näistä kuin yhden.


 

Aikataulu ja maksut


Aika: luennot 15.4.-21.5.2024
ma
15.4.
16.15-20.15
ti
16.4.
16.15-20.15
ma
22.4.
16.15-20
ti
23.4.
16.15-20
ma
29.4.
16.15-20
to
2.5.
16.15-20
ma
6.5.
16.15-20
ti
7.5.
16.15-20
ma
13.5.
16.15-20
ti
14.5.
16.15-20
ma
20.5.
16.15-20
ti
21.5.
16.15-20

Kurssin toteutetaan verkon kautta Zoomin välityksellä. Luennot tallennetaan, mutta harjoituksia ei tallenneta. 

Kurssin materiaali jaetaan Moodlessa ja tentti pidetään Moodlen kautta. Tarkempi aikataulu siitä, milloin on harjoitukset (18 h) ja milloin luennot (38 h), päätetään opiskelijoiden kanssa yhdessä kurssin 1. päivänä.

Tentit Moodlessa:

ti 4.6.2024

la 6.7.2024

ti. 6.8.2024

Maksut

yht. 155 € (Kesäyliopiston kurssimaksu 130 €+ VY-maksu 25 €)

Kesäyliopiston kurssimaksu 130 € maksetaan ilmoittautuessa ja avoimen yliopiston VY-maksu 25 € maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä  (saat tähän ohjeet sähköpostitse, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu).

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 7.6.2023.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen

Huom! Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat tiedustella puoltomahdollisuutta opintoihin, lisätietoja saat oman koulutusalasi omaohjaajalta.
 

Lisätiedot


Tina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781