Kurssit

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) JY 2023-2024, 25 op


Aika
26.9.2023 - 30.6.2024

Hinta
490.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatustiede
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
10.9.2023
Luennoitsija
Mäkipere Elina
Sisältö

Tervetuloa tutkimaan eri-ikäisten ihmisten oppimista, kehitystä ja ohjaamista!

Kasvatustieteen opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä ihmisten parissa, ohjata, opettaa ja tuntea oppimisen monisyisiä ilmiöitä. Opinnoista saat eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen.

Ilmiölähtöisissä, monipuolisia näkökulmia avaavissa opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt, kuten ihmisten oppiminen, kehittyminen sekä yksilöiden välinen kommunikaatio, joiden ymmärryksestä on hyötyä elämän eri osa-alueilla.

Opintojaksot ja aikataulu

Opinnot alkavat tiistaina 26.9.2023 ja jatkuvat kevään 2024 loppuun.

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1, 2 op (Oppimistehtävä, syys-lokakuu 2023)
KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2, 3 op (Oppimistehtävä, loka-marraskuu 2023)
KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1, 3 op (Verkkokurssi, 20.11.-8.12.2023)
KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2, 2 op (Oppimistehtävä, loka-maaliskuu 2023 TAI helmi-toukokuu 2024)
KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus 5 op (Tentti, tammi-helmikuu 2024)
KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto 5 op (Ryhmäsuoritus  tai Oppimistehtävä, loka-maaliskuu 2023 TAI helmi-toukokuu 2024)
KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö 5 op (Verkkokurssi, 26.2.-22.3.2024)

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
• hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
• tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
• osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
• osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Kohderyhmä

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Paikka

Opinnot järjestetään verkossa, sen lisäksi opiskeluryhmä kokoontuu tuutorin kanssa Teamsissa.

Lisätietoa tulee myöhemmin keväällä 2023

Maksut


Koko kokonaisuus (25 op): 490 € (sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksu)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780