Kurser

Vi tar i bruk nätbetalning på 1.2.2018. Under dagen kan det förekomma några små problem med anmälning. Om du ännu har problem eller du märker brister efter ibruktagandedag, ta kontakt:
Tina Martins, 044 754 5781, tina.martins@vaasankesayliopisto.fi.

Med nätbetalning kan du betala kursavgiften vid kursanmälning. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.