Kurser

Vi tar i bruk nätbetalning på 1.2.2018. Under dagen kan det förekomma några små problem med anmälning. Om du ännu har problem eller du märker brister efter ibruktagandedag, ta kontakt:
Tina Martins, 044 754 5781, tina.martins@vaasankesayliopisto.fi.

Med nätbetalning kan du betala kursavgiften vid kursanmälning. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Android –ohjelmointi/programming (VAMK), 5 sp


Tidpunkt
18.6.2018 - 6.7.2018

Pris
200.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK
Utrymme
VAMK, Wolffintie 30, Vaasa. Ks.opaste kurssipaikalla.
Sista anmälningsdatum
11.6.2018
Föreläsare
|FT Ghodrat Moghadampour
Innehåll

Time:  18.6.-6.7.2018 (Mon-Fri 4-8.30pm)
Weeks 25-26 contact learning, week 27 self-learning

Place:  VAMK, Vaasa (will be announced later)

Teacher:  Ghodrat MOghadampour

Android programming course will offer necessary knowledge to produce demanding and impressive mobile applications using Android programming language. The course will cover both the basics and the professional techniques to produce Android applications. The course will include basic techniques to develop mobile applications, configuration of development environment, event handling, file I/O, database programming and network programming. Passing the course will require doing exercises, project work and the exam.

Course material

Lecturer’s course material on Moodle.

Additional information

NOTE!   

The Course will be taught in Finnish and English.


VAMK degree students can apply for recommendation of the course from the head of degree programme. The recommendation must be applied before enrolling to the course!
 

Lisätietoja:

Ritva Kalliokoski

E-mail:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi

Tel. 044 754 5782

Price

Summer University’s course fee 190e + VAMK -administration fee 10 e (the administration fee does not concern VAMK-students. If the administration fee is paid as an online payment, it will be returned after confirmation.)