Digitalt lärande och undervisning

Digitalt lärande och undervisning, verktygslåda för lyckad digitalisering

Personalfortbildningsprojekt inom det fria bildningsarbetet
Hösten 2020—våren 2021

Digitalt lärande och undervisning, verktygslåda för lyckad digitalisering är främst riktat till undervisningspersonalen inom det fria bildningsarbetet: Undervisningspersonalen vid medborgarinstituten, folkhögskolorna, sommaruniversiteten och studiecentralerna, men även den administrativa personalen.

Utbildningen, som är avgiftsfri för deltagaren, är finansierat av Utbildningsstyrelsen.

Kurserna som hålls 9.9.2020.-5.5.2021 har följande innehåll:

Fler färger till ditt pedagogiska mästerverk - digitala verktyg, fria bildningen i fokus. 

Deltagarna lär sig använda digitalt lärande och skapa en digital kurs eller kursdelar. Fokus ligger på digitala läromedel och läromiljöer samt användning av dem i undervisning/arbetet. Deltagarna får under kursen bearbeta sitt eget material och lär sig använda molntjänster, mobila enheter, webbsidor, bloggar, ljud, video, digitala bilder. Utbildningen består av studietillfällen via Zoom samt gruppövningar och individuella uppgifter.

Helheten motsvarar 5 sp

Kursens lärandemål:


Deltagaren ska efter utbildningen kunna

- Planera, skapa och genomföra undervisning online. Skapa meningsfulla uppgifter och material för digitala medier.

- Känna till olika lärplattformer och verktyg för digitalt lärande och undervisning samt kunna välja lämpliga sådana för sin egen undervisning och sitt arbete

- Bemöta, stöda, motivera och utvärdera studerande online

Utbildare
FM, BSc, forskare Johanna Björkell
PM Linn Österås

Utbildningens språk
Svenska

Mer information:
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
Marknadsföringsansvarig utbildningsplanerare
044 754 5789

125555842 6211739378058 5651920274452167834 n.png