Utvecklingspsykologi / Idrottspsykologi

Som lokal arrangör fungerar Vasa sommaruniversitet/filialen i Jakobstad, vilket i praktiken är det samma som Arbis. Kursplatsen är Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20 invid Skolparken i centrala Jakobstad. Vaktmästaren Sassa finns på plats där vid varje kurstillfälle och visar dig till rätt utrymme.

Nedan följer info om delkurserna.

1) Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp

Mål och innehåll: Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden.

Vi arbetar båda teoretiskt och praktiskt med ledarskap och chefskap. Vi berör också visioner, kommunikation, makt och inflytande. Kursen ger dig en god självkännedom och en förmåga att hantera konflikter.

Du lär dig att förstå individ- och grupprocesser och vad som krävs för att leda individer, grupper eller organisationer.

Mål: Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om ledarskap, chefskap och idrottsledarskap. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.

Förkunskaper: Motivation och intresse för ämnet.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Christoph Treier

Tidpunkt: Fredag 13.11.2020 kl. 16.30-18.45 lektion 1-3
kl. 18.45-19.00 kaffepaus
kl. 19.00-20.30 lektion 4-5

Lördag 14.11.2020 kl. 10.00-12.15 lektion 6-8
kl. 12.15-13.00 lunch (på stan eller medhavd)
Kl. 13.00-14.30 lektion 9-10

Tisdag 24.11.2020 kl. 17.00-19.15 lektion 11-13
kl. 19.15-19.30 kaffepaus
kl. 19.30-21.00 lektion 14-15

Tisdag 8.12.2020 kl. 17.00-19.15 lektion 16-18
kl. 19.15-19.30 kaffepaus
kl. 19.30-21.00 lektion 19-20

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter

Examinationsform: inlämningsarbete, vitsordsskala: U-5.

Litteratur: Hassmén, N. & Hassmén, P. (2010). Idrottsledarskap. Natur & Kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

2) Idrottspsykologisk coaching, 5 sp

Mål och innehåll: Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden.

Kursen handlar om hur idrottspsykologisk coaching utförs i syfte att nå bästa möjliga resultat, främst inom idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.

Lärandemål: Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om idrottspsykologisk coaching. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.

Förkunskaper: Motivation och intresse för ämnet.
Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Christoph Treier

Tidpunkt: Fredag 22.1.2021 kl. 16.30-18.45 lektion 1-3
kl. 18.45-19.00 kaffepaus
kl. 19.00-20.30 lektion 4-5

Lördag 23.1.2021 kl. 10.00-12.15 lektion 6-8
kl. 12.15-13.00 lunch (på stan eller medhavd)
kl. 13.00-14.30 lektion 9-10

Tisdag 9.2.20221 kl. 17.00-19.15 lektion 11-13
kl. 19.15-19.30 kaffepaus
kl. 19.30-21.00 lektion 14-15

Tisdag 23.2.2021 kl. 17.00-19.15 lektion 16-18
kl. 19.15-19.30 kaffepaus
kl. 19.30-21.00 lektion 19-20

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.

Litteratur: Uneståhl. L.-E. & Schill, G. (2012) Coaching med mental träning: Den ideala kombinationen. B4PRESS.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Examinationsform: inlämningsarbete, vitsordsskala: U-5.

Allmän info:

Kostnaderna för kurshelheten är två olika. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa, som utlokaliserar den här Öppna universitetskursen till oss, uppbär en terminsavgift på 50 €. Detta är en engångsavgift/termin som omfattar inskrivning, registrering av studieprestationer (vitsord, kurser), intyg samt studierådgivning. Denna avgift betalas alltså endast en gång i samband med den första kursen du deltar i under terminen och den gäller oberoende av hur många kurser du deltar i under just den terminen. För därpå följande termin erläggs en ny terminsavgift.

Den kursavgift som vi som lokal arrangör uppbär är 18 €/sp för att täcka en del av löne- och andra direkta kostnader. Den avgiften erläggs separat för varje kurs man deltar i.

* * *

Förutsättningarna att ordna kursen är att ett tillräckligt antal deltagare har förhandsanmält sig.

* * *

Notera att din anmälan är bindande. Om annullering görs senare än två veckor före kursstart faktureras 50 % av kursavgiften ifall godtagbar utredning inte kan företes. Om ingen annullering görs överhuvudtaget, faktureras kursavgiften i sin helhet.

* * *

Tveka inte att använda dig av den studievägledning som Öppna universitetet erbjuder, speciellt ifall du t.ex. funderar på hur man kan kombinera olika ämnen/kurser till en examen. Du kan kontakta Öppna universitetets studievägledare Majlen Saarinen i Åbo (tel. 02-215 4500) och Charlotte Grägg i Vasa (tel 06- 3247243) eller via e-post fornamn.efternamn@abo.fi .

* * *

När du avlagt kurserna kan du beställa ett intyg från opu@abo.fi Du kan givetvis också beställa intyg över delprestationer.
* * *

Själv hjälper jag också gärna till om du har frågor. Håller dock semester under tiden 15.6-7.8.2020.

Välkommen på kurs!

Med vänliga hälsningar,

Marie-Louise Björndahl
Sakkunnig inom planering och förvaltning, Jakobstads svenska arbetarinstitut
Filialföreståndare, Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad
Tel. 06-7863510
marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi