Bildningsalliansen

Bildningsalliansen logoBildningsalliansen är den nationella samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland. Det betyder i klartext att våra medlemmar är svensk- och tvåspråkiga folkhögskolor, arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, Svenska Studiecentralen och Folkhälsan Utbildning Ab.

Bildningsalliansen erbjuder

  • - regionala, nationella och nordiska forum kring gemensamma frågor
  • - fortbildning av lärare, rektorer och övrig personal
  • - tjänster som stöder och utvecklar våra medlemmar

Vasa sommaruniversitet en aktiv medlem i Bildningsalliansen.