Feedback

Vi ger er möjligheten att ge feedback på våra kurser, kursplaneringen samt hur informationen angående kurserna kommit fram. Detta görs för att ni ska få komma med förslag på förbättringar eller uppmärksamma oss över hur saker och ting fungerar angående studierna vid Vasa sommaruniversitet. Det går utmärkt att skicka feedback anonymt.

Vi tar också väldigt gärna emot kursförslag!