Rekisteriseloste


Vaasan kesäyliopiston kurssinhallinta- ja opiskelijarekisteri

ilmoittautumislomake

1. Rekisterinpitäjä
Vaasan kesäyliopisto ry - Vasa sommaruniversitet rf
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Rekisteristä vastaava henkilö:
Elvira Kurmaeva, vs. rehtori
puh. 044 754 5780
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi

Rekisterin yhteyshenkilö:
Tina Martins, koulutussuunnittelija
puh. 044 754 5781
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi

3. Rekisterin nimi
Vaasan kesäyliopiston kurssinhallinta- ja opiskelijarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä kurssienhallintaan tarvittavia tietoa. Tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, tiedotukseen, laskutukseen ja maksujen perintään liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön perustiedot:
• Nimi
• Henkilötunnus
• Ammatti
• Työpaikka
• Osoite
• Puhelinnumerot
• Sähköpostiosoite
• Opiskelijanumero
• Yliopisto/korkeakoulu, jossa perustutkinto-opiskelijana

Taustatiedot tilastointia varten:
• Sukupuoli
• Kansalaisuus
• Äidinkieli
• Kunta
• Ammattiala
• Koulutustausta
• Pohjakoulutus
• Keskiaste- tai korkeakoulukoulutus
• Pääsiallinen toiminta
• Samanaikainen korkeakoulu
• Markkinointilupa
• Opintojen tarkoitus

Yrityslaskutustiedot työnantajan maksaessa:
• Yritys
• Yksikkö/osasto
• Yhteyshenkilö
• Osoite
• Laskutusviite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Opiskelijoiden täyttämät tietolomakkeet.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijatiedot luovutetaan opintosuoritusten rekisteröintiä varten opinnot järjestävän yliopiston avoimeen yliopistoon (Suomessa). Tiedoista koottuja tilastoja, joista yksittäistä opiskelijaa ei ole mahdollista tunnistaa, voidaan luovuttaa erilaisia tilastointeja varten. Lisäksi yksittäisiä tietoja voidaan luovuttaa perintätoimistoille maksamattomien laskujen perintätoimenpiteiden suorittamiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen asianmukaisesta suojauksesta ja tietoturvasta. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 29§).