Kurser

Mästarkurser på Musikfestspelen Korsholm 2024


Tidpunkt
23.7.2024 - 28.7.2024

Pris
350.00 €

Kursinformation

Ämne
Musikfestspelen Korsholm mästarkurser
Sista anmälningsdatum
31.5.2024
Innehåll

När du har anmält dig på kursen, fyll också i blanketten med mera information om din egen musikbakgrund. På blanketten efterfrågas också en länk till ett musikprov, vilket vi rekommenderar, men det är inte obligatoriskt. Blanketten hittar du här.

I samband med anmälningen betalas förhandsavgiften, som är 50% av kurspriset, dvs. 175€. Anmälningen träder i kraft när förhandsavgiften är betald. Den återstående delen faktureras via epost när tidsfristen för inhibering av anmälan löpt ut. Kursdeltagande kan inhiberas fram till 15.5.2024. Om den sökande inte blir antagen till kursen återbördas förhandsavgiften. Ett urval sker om det finns flera sökande än tillgängliga platser i kursen.

Anmälning till kursen är möjlig 1.3.-15.5.2024. Sista möjliga inhiberingsdag är 15.5.2024, efter vilken förhandsavgiften (175€) inte längre återbetalas och skyldighet att betala hela kursavgiften (350€) kan inte återkallas. Hela kursavgiften måste alltså betalas om inhibering sker efter 15.5 (med undantag för sjukdom bestyrkt med läkarintyg). Fakturan skickas omedelbart efter ett eventuellt godkännande till dem som kommit in från reservanterna.

Obs. Anmälningstiden har förlängts till den 31.5.2024.

Om något är osäkert, ta genast kontakt med Vasa sommaruniversitet.


Innehåll

Musikfestspelen Korsholm ordnar sommaren 2024, i samarbete med Vasa sommaruniversitet och Kuula-institutet en mästarkurs i klassisk musik, riktad till musikstuderande i Finland och utomlands. På mästarkursen ges privatundervisning i piano, violin, flöjt, cello och sång. Undervisningen sker i musikinstitutet Kuula-institutets lokaler, som erbjuder högklassiga utrymmen både för mästarkursundervisning och egen övning. Under kursen kan deltagarna uppträda i mästarkurskonserter om de vill, och kursens huvudkonsert är integrerad i Musikfestspelen Korsholms program.

Lärare

Piano: Eero Heinonen
Violin: Mari Tampere-Bezrodny ja Mi-kyung Lee (full)
Cello: Joona Pulkkinen (full)
Flöjt: Petri Alanko
Sång: Sirkka Parviainen
Ackompanjemang: Mikael Kemppainen

Tidtabell och program

Lektioner 4x45min i perioden 23.–28.7.2024.
Musikfestspelen Korsholms arrangeras  24.–31.7.2024, närmare programm publiceras senare

Plats

Vasa, musikinstitutet Kuula-institutet (Skeppsgatan 16, Vasa)

Målgrupp

Mästarkursen är avsedd i första hand för yrkesstuderande i Finland och utomlands, samt musikinstitutelever i regionerna Österbotten och Syd-Österbotten. Antalet platser för aktiva deltagande är 30. Dörrarna står också öppna för passiva deltagare, dvs. alla som är intresserade av mästarkursundervisningen, exempelvis yrkespedagoger vid musikunstitut, musikinstitutelever, kursdeltagares målsmän och andra intresserade, får följa med lektionerna

Deltagaravgift

  • Kursavgiften är 350€ och inkluderar individuell undervisning 4x45min. 
  • En tilläggstimme kostar 70€/45min. 
  • Kursen inkluderar en lunch varje dag under kursens gång, samt ett festivalpass till Musikfestspelens konserter. 
  • Logi ingår inte i kursavgiften.

Tilläggsinformation

Samtidigt som mästarkursen pågår Musikfestspelen Korsholm. Musikfestspelens program och information om mästarkursen finns på nätsidan: www.korsholmmusicfestival.fi

Undervisning och övningsutrymmen:
Anna Roos
, pianolärare/ Kuula-opisto
nenanna@gmail.com, tlf. +358 40 833 3453

Praktiska arrangemang, bl.a. logierbjudanden:
Milla Virta
, festivalledare / Musikfestspelen Korsholm
milla.virta@korsholmmusicfestival.fi, tlf. +358 50 911 3902

----

Vasa sommaruniversitet

Anmälningen och kursavgifter:
Tina Martins, utbildningsplanerare
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi, tlf. +358 44 754 5781

Allmänna frågor:
Elvira Kurmaeva, tf. rektor
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi, tlf. +358 44 754 5780

----

Finansieras av:
Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto
Konstsamfundet
KulturÖsterbotten
Österbottens förbund
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamål
Svenska kulturfonden
Viljo ja Maire Vuorion Säätiö
Aktiastiftelsen i Vasa
William Thurings stiftelse