Kurser

Talouselämän ruotsia, verkko (ayKRUO9115-3002) VY, 5 sp


Tidpunkt
14.5.2024 - 20.6.2024

Pris
165.00 €

Kursinformation

Ämne
Svenska språket
Utrymme
Verkkokurssi
Sista anmälningsdatum
13.5.2024
Föreläsare
Väätänen Timo
Innehåll

Talouselämän ruotsia, verkko (ayKRUO9115-3002) -- (ent. Ruotsia kauppatieteilijöille AYKRUO9111)

Opintojakson tavoite: B1-C1 Opiskelija saavuttaa  kieliasetuksen (6.6.2003/424§6) mukaisen, omalla alalla tarvittavan  toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.


Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija  ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän hallitsee  ruotsin kielen perusrakenteet ja oman alansa keskeistä sanastoa sekä  osaa viestiä oman alansa suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä  vuorovaikutteisesti. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan  omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa.

Opintojakson   sisältö:
Eri aihepiirejä käsitteleviä ajankohtaisia tekstejä. Suullisia ja  kirjallisia harjoituksia. Perusrakenteiden kertausta. Kielellisten  apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja  ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Opiskelija pitää omaan  alaansa liittyvän suullisen esitelmän ruotsiksi. Suomenruotsalaisten ja  ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja  raportointia.

Opetus:

50 tuntia kontaktiopetusta Zoomin välitteisesti. Aktiivinen osallistuminen vaaditaan.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Hyväksytysti  suoritetut suulliset ja kirjalliset tehtävät. Osa kirjallisista  tehtävistä tehdään valvotusti.
Jatkuva arviointi. Opintojakso arvioidaan  kahdella eri asteikolla: a) kurssiarvosana: 1-5 / hylätty, b)  kieliasetuksen mukainen toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja  suullinen taito: tyydyttävä taito/hyvä taito/hylätty.

Tapaamisia verkko-opetusympäristö Zoomin avulla. Tapaamisissa käsitellään eri aihepiireihin liittyviä ajankohtaisia tekstejä kotona tapahtuneen etukäteisvalmistelun pohjalta, harjoitetaan suullista kielitaitoa sekä kerrataan perusrakenteita. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pari- ja pienryhmäkeskusteluja. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia. Verkkotapaamisissa opettaja antaa ohjeita kotitehtävien tekoon sekä palautetta niistä. Kurssilla käytetään apuna myös oppimisalusta Moodlea verkkokeskusteluihin, itseopiskeluun, tehtävien palauttamiseen sekä opettajan ohjaukseen ja palautteen antoon. Pystyäkseen osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran. Verkkoyhteyden toimivuus testataan ennen kurssin alkua.


Edeltävät opinnot:

a) lukion A-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e, m tai c) tai lukion B-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e tai m)
TAI
b) vastaavat  tiedot  

 

Oppimateriaali:
1. Ajankohtaista omaa alaa  käsittelevää aineistoa opettajan ohjeiden mukaan. 

2. Fiilin, Ulla-Maija  & Hakala, Kristiina (2011): Fullträff igen! Ruotsin kielioppi  aikuisille. Finn Lectura.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Huom! Kurssi soveltuu myös muille kuin kauppatieteen opiskelijoille.


Aikataulu ja maksut

Aika: 14.5.- 20.6.2024. Huom! Pienet muutokset aikataulussa mahdollisia.              

ti14.5.  16.30-18.45
to16.5.16.30-18.45
la18.5.10.00-12.15ti21.5. 16.30-18.45
to23.5. 16.30-18.45
la25.5.10.00-13.00ti28.5. 16.30-18.45
to30.5.16.30-18.45ti4.6. 16.30-18.45
to6.6. 16.30-18.45
la8.6.10.00-13.00ti11.6. 16.30-18.45
to13.6. 16.30-18.45
la15.6.10.00-12.15ti18.6. 16.30-18.45
to20.6.16.30-18.45


Maksut

165 €

Kesäyliopiston kurssimaksu 140 € maksetaan ilmoittautuessa ja avoimen yliopiston VY-maksu 25 € maksetaan ILPA ilmoittautumisen yhteydessä (saat tähän ohjeet sähköpostitse, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu).

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. 

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

HUOM!
tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.

Lisätiedot

Tina Martins

Koulutussuunnittelija

tina.martins(at)vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781