Kurser

Erityispedagogiikan aineopinnot (2024-2026) TY, 35 sp


Tidpunkt
5.9.2024 - 6.4.2026

Pris
840.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Specialpedagogik
Utrymme
Verkkokurssi
Sista anmälningsdatum
1.9.2024
Innehåll

Osaamistavoitteet

Erityispedagogiikan aineopinnot suorittanut opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida kasvatuksen ja koulutuksen kenttää eri elämänvaiheissa erityispedagogisista lähtökohdista, ymmärtää erilaisia oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyviä haasteita ja niiden tukemisen periaatteita, osaa lukea, analysoida ja hyödyntää erityispedagogiikan tutkimustietoa ja on omaksunut valmiuksia erityispedagogiikan alan tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat mm. lisä- ja täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja opetustyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. 

HUOM Aineopintojen opiskelijalla tulee olla erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin.

Erityispedagogiikan aineopintoihin kuuluvat seuraavat kaikille pakolliset opintojaksot

 - Kielen ja kommunikaation tukeminen 4 op (syksy 2024)

 - Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op (kevät 2025)

 - Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op (kevät 2025)

 - Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op (kevät 2024)

 - Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä 6 op (syksy 2024)

 - Tutkielma (proseminaari), erityispedagogiikka 8 op (syksy 2025 - kevät 2026)

Lisäksi opiskelija valitsee yhden opintojakson erityispedagogiikan, kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen sisältökursseista:

Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 4 op

Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op

Oppiminen läpi elämän 4 op

Aikuiskasvatuksen tutkimussuunnat 4 op


Opetusohjelma

to 5.9. klo 17.00–18.45 Aineopintojen Zoom-aloitusohjaus (suunnittelija Hannele Massinen, Turun yliopisto) etäyhteyden osoite ilmoitetaan myöhemmin
ma 16.9. klo 18.00-20.00 Ensimmäinen opintoryhmätapaaminen Teamsissa (seuraavien opintoryhmätapaamisten ajankohdat sovitaan ryhmän kanssa)

Tarkemmin opintojaksojen aikataulu ilmoitetaan osallistujille s-postitse ilmoittautumisen jälkeen


Paikka

Opetus järjestetään pääosin verkko-oppimisympäristössä, ja etäyhteyden verkko-osoitteet ilmoitetaan myöhemmin Moodlessa ja opintojaksojen opiskeluoppaissa. Luennot tallennetaan. 

Opintoryhmätapaamiset järjestetään Teamsissa.


Maksut

Koko kokonaisuus (35 op): 840 € (Opintomaksuun sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 350 € ja Vaasan kesäyliopiston maksu 490 €)
Turun avoimen yliopiston hallintomaksu maksetaan opintojen alkaessa, saat ohjeistuksen kesäyliopistosta noin viikkoa ennen opintojakson alkua.
Voit maksaa Vaasan kesäyliopiston kurssimaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780