Kurser

Idrottspsykologisk coaching ÅA, 5 sp


Tidpunkt
10.3.2023 - 22.4.2023

Pris
185.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Idrottspsykologi
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
23.2.2023
Föreläsare
Treier Christoph
Innehåll

Ämne: Idrottspsykologi

Nivå eller typ: Grundstudier

Lärandemål och allmänfärdigheter:

Deltagarna förväntas erhålla grundläggande kunskap om idrottspsykologisk coaching. Begreppen coaching, mental träning och positiv psykologi gås igenom och man diskuterar de principer de bygger på och som kan användas för att frigöra mänsklig potential. Samtliga begrepp bygger på lösningsfokuserade, resursbaserade och utvecklingsinriktade idéer. Syftet är att ge kunskap i hur dessa verktyg tillsammans kan användas för att höja välmåendet och öka funktioner relaterade till idrott.

Innehåll:

Kursen är en introduktionskurs som förmedlar evidensbaserade kunskap om psykologi och kommunikation som integreras i coachingprocessen. Vi arbetar med självkännedom och använder oss av olika kraftfulla verktyg för att utveckla en coaching kompetens. Kursen lämpar sig för alla som vill bekanta sig närmare coaching oavsett om det är inom idrotten, arbetslivet eller privat.

Examinationsform: Inlämningsarbete.

Vitsordsskala: U(nderkänd) - 5

Bedömningsgrunder: 

(vitsorden 2 och 4 finns dock kvar ännu såsom tidigare)

Vitsord 5: Lärandemålen uppfylls mycket väl och kunskaperna och färdigheterna bedöms vara utmärkta.

Vitsord 3: Lärandemålen uppfylls och kunskaperna och färdigheterna bedöms vara goda.

Vitsord 1: Lärandemålen uppfylls men kunskaperna och färdigheterna bedöms vara ytliga.

Kurslitteratur:

Uneståhl, L-E. & Schill, G. 2012. Coaching med mental träning: Den ideala kombinationen. B4PRESS.

Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.

Undervisningsspråk: Svenska


Tidtabell

Distansundervisning online i realtid via Zoom:

fre 10.3.2023  kl. 17.00-20.15

lö 11.3.2023  kl. 9.00-12.15

fre 14.4.2023  kl. 17.00-20.15

lö 15.4.2023  kl. 9.00-12.15

lö 22.4.2023  kl. 9.00-12.15

Avgift

Vasa sommarunis kursavgift 135 € + Öppna unis terminsavgift 50 €

Observera att inskrivna, närvaroanmälda examensstuderande vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper betala terminsavgiften till öppna universitetet.

Varför finns det två avgifter?
- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.

Tilläggsinformation

Tina Martins, Vasa sommaruniversitet
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi, 044 754 5781