10.04.2019

Tilastotieteen perusteet -kurssi 2.5.-

Christina Gustafsson,
Talousmatematiikan ja tilastotieteen päätoiminen tuntiopettaja

Mitä etuja opiskelijat saavat opiskelusta Vaasan kesäyliopistossa?


Jos opiskelija käy esim. töissä päiväaikaan, on hienoa, että opetus on järjestetty työpäivän jälkeen esim. klo 16-18 alkaen. Aikataulu pyritään laatimaan siten, että luentoja ei ole ihan joka päivä eikä siten muodostu liian pitkiä ja raskaita iltoja, näin opiskelija ehtii myös luentojen välillä paneutumaan tehtävien tekemiseen. Vaasan kesäyliopiston kautta järjestettävä kurssi on kontaktiopetusta, ryhmät ovat suhteellisen pieniä, näin tulee hieno ryhmähenki, opiskelusta tulee mukavampaa ja kaikki pääsevät osallistumaan, vastapainona isoille massaluennoille. Miksi sitten tilastotiede on tärkeä oppiaine? Tilastotieteeseen törmää joka päivä ihan tavallinen ihminen. Kun seuraa uutisia, puhutaan usein tilastoista: on tehty mielipidetutkimuksia ja galluppeja, puhutaan mm. virhemarginaaleista, keskimääräisyydestä ja tilastollisesta merkitsevyydestä. Kurssin myötä näitä termejä ja asioita opitaan ymmärtämään ja myös soveltamaan.


Mitä saat opiskelijat tulemassa juuri Vaasan kesäyliopiston kurssille?


Yliopiston Tilastotieteen perusteet -kurssilla on yli 200 opiskelija ja silloin helposti puuttuu henkilökohtainen kontakti opettajan ja opiskelijoiden välillä, koska opettaja ei pysty niin isoissa ryhmissä oleman opiskelijan tukena. Isoissa opetusryhmissä ilmapiiri ei ole niin avoin, ja joku saattaa arkailla kysyä asioista ja pelkää tekevänsä tyhmän kysymyksen. Pienessä opetusryhmässä ilmapiiri on avoin ja leppoisa, siellä uskalletaan kysyä ja kukaan ei tee mitään tyhmiä kysymyksiä – eihän sellaisia edes olekkaan.

Miten Tilastotieteen perusteet kurssi järjestetään?


Pidämme aina osan illasta luentoa, sitten joko alku- tai loppuilta on harjoitustehtävien läpikäyntiä opiskelijoiden kanssa. Se, millainen on varsinainen aikataulu, riippuu aina opiskelijaryhmästä eli halutaanko luento ensin ja sitten yhteinen harjoitus vai tehdäänkö päinvastoin. Tässä huomioidaan, onko mukana paljon suoraan töistä tulevia opiskelijoita tai onko enemmän perustutkinto-opiskelijoita. Teoria on aina opetuksen osana, ei tilastotiedon perusteoria ole muuttunut mihinkään kymmeniin vuosiin.

Laadin harjoitustehtävät aina siten, että ne koskevat opiskelijoille tuttuja asioita esim. kun lasketaan keskiarvo tai korrelaatio. Voin esim. tehdä ensimmäisellä luennolla pienen kyselyn: ikä, pituus, mitä mieltä olet ydinvoiman lisärakentamisesta jne. Kyselyn perusteella muodostuu aineisto, josta jokainen tunnistaa itsensä – tilastoyksiköt, ymmärtää, mitä on pituus, kengän numero, ikä. Näin tilastollisista tunnusluvuistakin tulee helpompaa ymmärtää. Mikäli ryhmässä on esim. tekniikan alan opiskelijoita, otan myös tehtävien aiheita silloin tekniikan alalta. Tilastollista asiaa saattaa jäädä paljon ymmärtämättä, mikäli tehtävien ja esimerkkien aiheet ovat opiskelijoille tuntemattomalta alalta. Täytyy ymmärtää tehdyn tilastoanalyysin asiayhteydet, silloin tulee myös tilastotiede opituksi. Viimeksi tentissä oli kysymys kesäisistä saunamakkaroista – millaiset makupisteet jokin tietty makkara oli saanut ja minkä hintaista se oli; maun ja hinnan välinen korrelaatio.

Saako tulla kurssille ilman perustilastotietoja?

Kyllä saa. Tilastotieteen kurssin edellytys on, että osallistuja hallitsee lukion matematiikkaa. Lyhyellä matematiikalla pärjää ja pitkä matematiikka on eduksi. Vaikka kurssiin sisältyy esim. differentiaali- ja integraalilaskentaa silloin kun puhumme teoreettisista jakaumista, yritän vetää sen läpi silla tavalla, että ne opiskelijat, jotka osaavat ja ymmärtävät differentiaali- ja integraalilaskentaa, voivat käydä esimerkit läpi vaikka itsekseen ja muut saavat oivaltaa teoreettisten jakaumien yleisiä piirteitä ja ideoita. Asioita voi esittää monilla tavoilla: jo olemassa olevaa tietoa syventäen ja soveltaen tai puuttuvaa tietoa täydentäen.


Tilastotieteen perusteet -kurssille saa tulla osallistujia, jotka eivät ole esim. kahteenkymmeneen vuoteen puuhastelleet yhtään matemaattisten asioiden parissa. Yritän löytää aina keskitien, jotta toiset ei turhaannu siihen, että asiat ovat liian vaikeita tai toiset siihen, että asiat ovat liian helppoja. :) Vielä pitäisi mainita Vaasan kesäyliopiston joustavuuden. Esim. aina saa helposti vaihdettua tilat tai muutoksia aikatauluun opiskelijoiden ja opettajan tarpeiden mukaan.


Saavatko opiskelijat kotitehtäviä ja kuinka paljon opiskelu vaatii aikaa kotitehtävien suorittamiseksi?


Tilastotieteen perusteet -kurssilla on 56 tuntia kontaktiopetusta ja kotitöihin menee saman verran aikaa, mutta se riippuu myös opiskelijan lähtötasosta. Kokonaistuntimääräksi muodostuu n. 130 tuntia.


Mitä voisit kertoa tentin suorittamisesta?


Opiskelijoilla on kolme tenttimahdollisuutta – ensimmäinen varsinainen tentti ja sitten vielä kaksi uusintatenttimahdollisuutta. En muista, että yhdeltäkään osallistujalta olisi jäänyt kurssi suorittamatta, jos on tentteihin osallistunut. Mikäli osallistujalle ei sovi annettu varsinainen tenttipäivä, hän voi myös osallistua tenttiin uusintapäivänä. Suurin osa opiskelijoista suorittaa tentin ensimmäisellä kerralla.

Voin myös mainita, että opiskelijoilla, jotka tulevat kesäyliopiston kurssille, on myös korkea motivaatio suorittaa kurssi. He panostavat siihen, se on omaa henkistä pääomaa. Kesäyliopiston iltakurssin pitäminen on myös minulle antoisaa. Olen huomannut omilla kesäyliopiston kursseillani, että into tarttuu myös itseeni sekä opiskelijoihin.

Lue kurssista lisää ja ilmoittaudu mukaan. 

Siirry "Uutiset"-sivulle