Rabatt på kurser

Studerande vid Vasa universitet kan ansöka om rabatt på studier man avlägger vid Vasa sommaruniversitet.

Vasa sommaruniversitet beviljar 50% rabatt till högskolornas examensstuderande för fortbildning som inte berättigar till studiepoäng. Rabatten gäller INTE öppen universitetsutbildning, språkkurser, arbetssäkerhetsutbildningar eller studier vid Tredje ålderns universitet. Rabatten beviljas då kursens minimideltagarantal är fullt, och det fortfarande finns plats på kursen. Uppge vilken högskola du hör till på anmälningsblanketten. Vi granskar studiekorten vid kursens början.

Obs! Till kurser som har begränsat deltagarantal kan studierabatt beviljas enligt övervägande från fall till fall. Kontakta personalen om information gällande rabatten saknas i kursbeskrivningen.
Vårt utbildningsutbud hittar du här

greencare