Sexualkunskap, 5 sp

Som lokal arrangör fungerar Vasa sommaruniversitet/filialen i Jakobstad, vilket i praktiken är det samma som Arbis. Kursplatsen är Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20 invid Skolparken i centrala Jakobstad. Vaktmästaren Sassa finns på plats där vid varje kurstillfälle och visar dig till rätt utrymme.

Nedan följer mera info om kursen.

Mål och innehåll:

Kursen tar upp sexualitet och sexuell hälsa samt de sexuella rättigheterna. Barn och ungas sexuella utveckling samt det sexuella beteendet behandlas och hur man kan stöda utvecklingen. Myter, attityder och värderingar tas likaså upp.

Efter godkänd kurs förväntas den studerande känna till den sexuella utvecklingen, den sexuella reaktionsserien och de sexuella rättigheterna samt ha grundläggande kunskaper i hur man kan beakta och ta upp ämnet med barn och unga.

Studeranden utvecklar färdigheten att ta ämnet till tals i sin yrkesroll, att beakta sexuella och könsminoriteter och vara medveten om såväl de positiva som de negativa sidorna av sexualiteten.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa

Tidpunkt: fredag 6.3.2020 kl. 17.00 – 20.15 lektion 1-4
inkl. kaffepaus
lördag 7.3.2020 kl. 09.30 – 12.30 lektion 5-8 inkl.
kaffepaus
kl. 12.30 – 13.30 lunch (på stan)
kl. 13.30 - 16.15 lektion 9-12

söndag 8.3.2020 kl. 09.30 – 12.30 lektion 13-16
(inkl. kaffepaus)
kl. 12.30 – 13.30 lunch (på stan)
kl. 13.30 – 16.15 lektion 17-20

Undervisningsformer: Föreläsningar, diskussion, grupparbeten

Examinationsform: Hemuppgift samt 75 % närvaro på föreläsningarna

Litteratur: Lundberg, P. O. Titel: Sexologi Förlag: Liber Upplaga/år: 2010

Alternativt:
Författare: Apter, D., Väisälä L. & Kaimola, K. Titel: Seksuaalisuus Förlag: Duodecim Upplaga/år: 2006

samt föreläsarens kompendium.

 

Anmäl dig till:
Marie-Louise Björndahl

Sakkunnig / filialföreståndare

Arbis / Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Tel. 7863510

marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi