Introduktion till kognitiv beteendeterapi, 5 sp

Som lokal arrangör fungerar Vasa sommaruniversitet/filialen i Jakobstad, vilket i praktiken är det samma som Arbis. Kursplatsen är Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20 invid Skolparken i centrala Jakobstad. Vaktmästaren Sassa finns på plats där vid varje kurstillfälle och visar dig till rätt utrymme.

Nedan följer mera info om kursen.

Mål och innehåll: Kursens mål är att ge en översiktlig bild av kognitiv beteendeterapi. Innehållet omfattar den kognitiva beteendeterapins historia, teoretiska grund och praktiska tillämpning. I begränsad utsträckning behandlas också psykoterapeutisk forskning.

Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna redogöra för den kognitiva beteendeterapins teoretiska grund och särdrag. Studeranden ska kunna beskriva grundläggande arbetssätt och tekniker inom kognitiv beteendeterapi.

Kursens material kommer att finnas i nätplattformen Moodle. Deltagarna kommer även att lämna in sina examinationsuppgifter där. Närmare instruktioner om användning av Moodle samt länken till kursens Moodle-sida ges i ett senare skede.

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Rasmus Isomaa

Tidpunkt:
torsdag 7.11.2019 kl. 17.00 – 21.00 lektion 1-5 inkl. kaffepaus
torsdag 14.11.2019 kl. 17.00 – 21.00 lektion 6-10 inkl. kaffepaus
torsdag 21.11.2019 kl. 17.00 – 21.00 lektion 11-15 inkl. kaffepaus
torsdag 28.11.2019 kl. 17.00 – 21.00 lektion 16-20 inkl. kaffepaus

Undervisningsformer: Föreläsningar och övningar. 75 % närvaro.

Examinationsform: Reflektionsdagbok, hemuppgifter och deltagande i föreläsningar och gruppbaserade övningar.

Litteratur: Författare: Kåver, A. Förlag: Natur och Kultur. Upplaga II/2016. Titel: KBT i utveckling. En grundbok i kognitiv beteendeterapi.

Övrig litteratur enligt föreläsarens rekommendationer.

 

Anmäl dig till:

Marie-Louise Björndahl

Sakkunnig / filialföreståndare

Arbis / Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Tel. 7863510

marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi