Puolto

Vaasan yliopistossa tutkintoa opiskelevat voivat hakea puoltoa Vaasan kesäyliopiston opintoihin ennen opintojen alkua.

Puollon saaminen tarkoittaa sitä, että yliopisto maksaa perustutkinto-opiskelijan tutkintoon sisällytettävien ja suoritettavien opintojen maksusta osan, joka määritellään puoltoa anottaessa.

Kysy lisää puollosta oman yksikkösi opintoneuvojilta. Lisätietoja puoltoon liittyvistä kriteereistä löydät myös yliopiston kotisivuilta.