18.03.2020

Vasa sommaruniversitets utrymmen är stängda och undervisningen ordnas på distans t.o.m. 13.4.2020

Regeringen har på grund av coronavirusbrottet i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland. Regeringen fastställde riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Riktlinjerna är i kraft 18.3. – 13.4.2020.

Vasa sommaruniversitet fungerar på följande sätt under tiden 18.3. – 13.4.2020:

  • -Vasa sommaruniversitets utrymmen är stängda
  • -Närundervisning ordnas inte, undervisningen ordnas som distansundervisning
  • -Vid behov flyttas kurserna framåt (om det inte finns möjlighet för distansundervisning)
  • -Vasa sommaruniversitet kontaktar alla studeranden samt läraren, informerar om situationen samt kommer överens om praktiska detaljer kring distansundervisningen
  • -Personalen har helt övergått till distansarbete
  • -Personalen gör inga arbetsresor
  • -Möten och träffar ordnas virtuellt

Vasa universitet informerar om coronavirussituationen vid Vasa universitet på sina hemsidor.
Vasa sommaruniversitets kontor är beläget i Vasa universitets utrymmen.

Ajankohtainen viranomaistieto


Institutet för hälsa och välfärd
Statsrådet
Undervisnings- och kulturministeriet
Utrikesministeriet

 

Gå till "Nyheter"