06.09.2019

Vasa sommaruniversitet söker en rektor!

Vasa sommaruniversitet söker en

REKTOR

Till rektorns uppgifter hör att leda och utveckla sommaruniversitetets verksamhet. Rektorn bär ansvaret för sommaruniversitets ekonomi, fungerar som personalens förman och deltar även i utbildningsplanering samt praktiska arrangemang kring kurserna.
Den som väljs till uppgiften förväntas ha en lämplig högre högskolexamen och goda kunskaper i svenska och finska.
Vi värdesätter pedagogiska studier, erfarenhet av utbildningsförvaltning, ledning och planering inom vuxenutbildning samt erfarenhet av ekonomiförvaltning. Vi lägger dessutom värde på ett innovativt, utvecklings- och resultatorienterat grepp, samt samarbetsförmåga.
Arbetet börjar på hösten 2019 enligt överenskommelse.

Ansökningar med löneanspråk ska lämnas in senast 29.9.2019 till Vasa sommaruniversitets styrelse på adressen

rekry@vaasankesayliopisto.fi eller:
Vasa sommaruniversitet/ Styrelsen
PL 700, 65101 Vasa

Närmare uppgifter ges vid behov av styrelsens ordförande
Steven Frostdahl (steven.frostdahl@fifur.fi, 044 365 2925)

Vasa sommaruniversitet är en regional tvåspråkig vuxenläroanstalt, som fokuserar på att ordna öppen universitetsutbildning och på att svara på regionala utbildningsbehov. Uppgiften förutsätter aktiv samverkan och nätverkskapande med representanter för regionens näringsliv och utbildningsaktörer.

52494431 2337568772955045 2823207034453753856 o2

Gå till "Nyheter"