10.04.2019

Tilastotieteen perusteet -kurssi 2.5.-

Christina Gustafsson, Talousmatematiikan ja tilastotieteen päätoiminen tuntiopettaja
Mitä etuja opiskelijat saavat opiskelusta Vaasan kesäyliopistossa?
Jos opiskelija käy esim. töissä päiväaikaan, on hienoa, että opetus on järjestetty työpäivän jälkeen esim. klo 16-18 alkaen. Aikataulu pyritään laatimaan siten, että luentoja ei ole ihan joka päivä eikä siten muodostu liian pitkiä ja raskaita iltoja, näin opiskelija ehtii myös luentojen välillä paneutumaan tehtävien tekemiseen. Vaasan kesäyliopiston kautta järjestettävä kurssi on kontaktiopetusta, ryhmät ovat suhteellisen pieniä, näin tulee hieno ryhmähenki, opiskelusta tulee mukavampaa ja kaikki pääsevät osallistumaan, vastapainona isoille massaluennoille. Miksi sitten tilastotiede on tärkeä oppiaine? Tilastotieteeseen törmää joka päivä ihan tavallinen ihminen. Kun seuraa uutisia, puhutaan usein tilastoista: on tehty mielipidetutkimuksia ja galluppeja, puhutaan mm. virhemarginaaleista, keskimääräisyydestä ja tilastollisesta merkitsevyydestä. Kurssin myötä näitä termejä ja asioita opitaan ymmärtämään ja myös soveltamaan.
Mitä saat opiskelijat tulemassa juuri Vaasan kesäyliopiston kurssille?
Yliopiston Tilastotieteen perusteet -kurssilla on yli 200 opiskelija ja silloin helposti puuttuu henkilökohtainen kontakti opettajan ja opiskelijoiden välillä, koska opettaja ei pysty niin isoissa ryhmissä oleman opiskelijan tukena. Isoissa opetusryhmissä ilmapiiri ei ole niin avoin, ja joku saattaa arkailla kysyä asioista ja pelkää tekevänsä tyhmän kysymyksen. Pienessä opetusryhmässä ilmapiiri on avoin ja leppoisa, siellä uskalletaan kysyä ja kukaan ei tee mitään tyhmiä kysymyksiä – eihän sellaisia edes olekkaan .

Gå till "Nyheter"