29.11.2018

Sommaruniversiteten kör igång projekt för ökad digital kompetens!

Sommaruniversiteten kör igång projekt för ökad digital kompetens

Sommaruniversiteten har startat två långsiktiga riksomfattande utbildningsmodeller för att förbättra den vuxna befolkningens digitala kompetens. Tack vare regeringens reserverade anslag i budgeten, kunde Utbildningsstyrelsen den 27.11 bevilja 660 000 euro till den fria bildningens läroanstalter för ändamålet.

De vuxnas digitala kompetens kan flexibelt utvecklas i DIKITA-projektet, vars mål är att skapa en modell, som kan ge hela finska folket digitala grundläggande färdigheter till att sköta dagliga ärenden och använda nätbaserade tjänster. De som deltagit i utbildningarna uppmuntras till att självständigt och på frivillig basis sätta upp DIKITA-nätverk för att ordna naturliga tillfällen i deras egen vardag som kunde stärka den digitala kompetensen. Via regionala och riksomfattande nätverk strävar de 18 sommaruniversiteten som deltar i projektet, efter effekter i utbildningen. Helheten koordineras av Snellman sommaruniversitet i Kuopio.

I det andra GERONET-projektet fokuserar man däremot på att stärka den äldre generationens digitala kompetens och medborgarfärdigheter som behövs att klara sig i dagens informationssamhälle. Målet är att skapa GERONET-tutorverksamhet och ett nätverk av utbildningar, som är baserade på personlig handledning och skräddarsydda inlärningstillfällen för seniorer. I modellen utbildas tutorer, som ordnar IT-kurser där personlig handledning erbjuds som stöd för den äldre generationen. Projektet kombinerar i bred skala personer med kunnande från olika verksamhetsområden och projektet utvecklas i samarbete med 14 sommaruniversitet. Detta projekt koordineras av sommaruniversitetet i Jyväskylä.

För mer information om projekten

DIKITA-projektet 
Rektor Soili Meklin 
Snellman sommaruniversitet 
tel. 044 746 2841
soili.meklin@snellmankesayliopisto.fi

GERONET-projektet
Rektor Leena Meriläinen
Jyväskylä sommaruniversitet
tel. 050 381 2313 
leena.s.merilainen@jyu.fi

 

Finlands sommaruniversitet, 29.11.2018

Gå till "Nyheter"