15.03.2020

Koronavirus COVID-19 - Beredskap inför Korona-viruset vid Vasa sommaruniversitet

Vasa sommaruniversitet ställer in närundervisningen under tiden 16.3. – 29.3.2020 och tar i mån av möjlighet i bruk distansundervisning. 
Vasa sommaruniversitets personal jobbar i princip på distans fr o m 16.3.2020.


Vasa sommaruniversitets personal är i kontakt med lärare och studeranden.

Vasa sommaruniversitet följer aktivt situationen samt myndigheternas anvisningar.

Vasa sommaruniversitet fungerar i Vasa universitets utrymmen. Vasa universitet underrättar allmänheten om korona-virussituationen på sina hemsidor, där finns även information om Vasa universitets utrymmen.

Resande

Vasa sommaruniversitets personal undviker alla arbetsresor.

Tvätta händerna och var försiktig med hostandet


Man kan undvika koronaviruset med en god hand- och hosthygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och hosta i näsduk eller i ärmen. Bekanta dig med THL:s anvisningar 

Aktuell information av myndigheter samt rekommendationer

Institutet för hälsa och välfärd
Statsrådet
Undervisnings- och kulturministeriet
Utrikesministeriet

 

Gå till "Nyheter"