06.05.2020

Hantering av coronakrisen på Vasa sommaruniversitet

Regeringen har under sina förhandlingar 3. och 4.5.2020 fastställt en hybridistrategi för hantering av coronakrisen
och för att stegvis avveckla restriktionerna.

Vasa sommaruniversitet fortsätter med distansundervisning fram till 14.8.2020 och Vasa sommaruniversitets personal
fortsätter distansarbete fram till 14.8.2020.

Gå till "Nyheter"