18.12.2020

Bekanta dig med vårens kursutbud!

Har du redan vårens kurser inprickade i schemat?

På många kurser finns det ännu platser lediga och det går bra att anmäla sig hela julhelgen.

Bifogat kursbroschyren


Ett ovanligt år närmar sig sitt slut. Undantagstillståndet i landet har lämnat sina spår, även i utbildningsbranschen. Nätutbildningarna utgör en väsentlig del av dagens kursutbud och nu är en bra tidpunkt att inleda nya studier. Kontinuerlig fortbildning bidrar till ökad självsäkerhet och via studierna öppnar sig arbetsmöjligheterna på ett helt nytt sätt. Det mångsidiga och allt bredare nätkursutbudet ger fina möjligheter för var och en att vidga sitt kunnande.

Det är aldrig för sent att lära sig något nytt!

Våren för med sig mycket nytt, till exempel kurser inom fortforbildning såsom Työelämän suomea, Att arbeta med flyktingar och Ledarskap. I januari inleds en grundstudiehelhet i Arbets- och organisationspsykologi, som ger en bra inblick i psykologiska processer på arbetsplatsen. Kurserna avläggs på nätet, och eleven har tillgång till en tutor vid behov. Glöm inte heller studiehelheten i Service Design, en aktuell studiehelhet som svarar bra på behoven i dagens arbetsliv!

Intresserar neuropsykiatriska syndrom såsom ADHD, Asperger eller Tourette´s? Vasa sommaruniversitet erbjuder nu en mångsidig och lösningsfokuserad utbildningshelhet åt personer i social-, undervisnings- och hälsovårdsbranschen. Målet för fortbildningen är att deltagaren lär sig själv att använda konkreta och positiva metoder i sitt eget arbete för att sedan kunna handleda klienter att hitta fungerande lösningar i sin vardag. Fortbildningen uppfyller Neuropsykiatriset valmentajat ry:s kvalitetskrav för neuropsykiatrisk coaching. Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coach 2021 börjar på finska i april.

Mer information om kommande kurser hittar du på vår kurssida.

Välkommen med!

julkort2020

Gå till "Nyheter"