09.09.2020

ANVISNINGAR FÖR STUDERANDEN OCH UTBILDARE SOM DELTAR I NÄRUNDERVISNING PÅ VASA SOMMARUNIVERSITET

På Vasa sommaruniversitet följer vi aktivt och noggrant med situationen samt myndigheternas restriktioner. Vasa sommaruniversitet fungerar i utrymmen som hör till Vasa universitet, och följer följdaktligen de restriktioner som Vasa universitet satt upp för användingen av utrymmena o.s.v. Vasa universitet informerar om Coronavirus-situationen och tillhörande anvisningar på nätsidan

De allmänna anvisningarna är baserade på Utbildningsstyrelsens anvisningar och de instruktioner som angetts av Institutet för hälsa och välfärd samt Undervisnings- och kulturministeriet 4.8.2020.

- Man får inte delta i undervisningen eller annan verksamhet om man har symptom, onödig fysisk kontakt bör undvikas

- Man får inte delta i närundervisningen om man har symptom på insjuknande

- Ifall man insjuknar under dagens lopp, bör man avlägsna sig från utrymmena genast

- Vid uppkomst av symptom bör man följa lokala hälsomyndigheters föreskrifter och ta kontakt med hälsovården eller arbetshälsovården

- För att undvika närkontakt upprätthålls säkerhetsavstånd i alla utrymmen. Vasa sommaruniversitet ansvarar för organiseringen av utrymmena och informerar om möjliga förändringar

- Personer som tillhör riskgruppen rekommenderas att följa tidigare linjedragningar gällande närkontakt, och överväga deltagande på individuell nivå i relation till de myndighetsföreskrifter som råder

God hand- och hosthygien, användning av masker

Var noga med handhygienen: Tvätta dina händer ofta och håll händerna rena, använd hand-desinfektionsmedel. I utrymmen finns hand-desinfektionsmedel till allmänt bruk.

Vi uppmuntrar till en låg tröskel till att använda masker

Mer information om hand- och hosthygien hittar du här 

Läs mer:

https://valtioneuvosto.fi/sv/-//10616/andrade-coronarestriktioner-fran-och-med-den-1-augusti

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/genomforande-av-utbildningen-inom-det-fria-bildningsarbetet-fran-och-med

https://minedu.fi/sv/-/uppdaterade-rekommendationer-till-smabarnspedagogiken-skolor-laroanstalter-och-hogskolor-for-bekampning-av-coronaviruset-

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Gå till "Nyheter"