20.08.2019

Anmälan till DiKATA gratis nätutbildning har börjat!

DiKATA - Digitala färdigheter hör till dagens medborgerliga grundkunskaper! 

DiKATA-nätutbildningen lär du dig nyttiga kunskaper för fritid och arbete. Kurserna är gratis och öppna för alla. Du lär dig till exempel hur man uträttar ärenden elektroniskt, hur man använder molntjänster och hanterar dagens massiva informationsflöde.
Du lär dig också färdigheter som är viktiga att ha på arbetet, till exempel hur man håller nätmöten, hur man kan samarbeta på distans och bygga på sin eget yrkesmässiga imago. Du kan registrera dig här. Instruktioner för registrering och deltagande finns här.

Gå till "Nyheter"