09.09.2020

OHJEISTUS LÄHIOPETUKSEEN OSALLISTUVILLE VAASAN KESÄYLIOPISTON OPISKELIJOILLE JA KOULUTTAJILLE

Vaasan kesäyliopisto seuraa aktiivisesti ja tarkoin tilannetta sekä viranomaisten ohjeistuksia. Vaasan kesäyliopisto toimii Vaasan yliopiston tiloissa, ja noudattaa Vaasan yliopiston ohjeistuksia tilojen käytön ym. suhteen. Vaasan yliopisto tiedottaa Koronavirustilanteesta ja -ohjeista verkkosivuillaan

Yleinen ohjeistus perustuu Opetushallituksen ohjeistukseen sekä THL:n ja OKM:n 4.8.2020 julkaisemaan ohjeistukseen.

- Opetukseen ja muuhun toimintaan ei saa osallistua oireisena, tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

- Lähiopetukseen tai muuhun toimintaan ei tule osallistua, mikäli sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita

- Mikäli sairastut päivän aikana, tulee tiloista poistua välittömästi

- Oireiden ilmetessä tulee toimia paikallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti ja olla yhteydessä perusterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon

- Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus turvataan tilajärjestelyillä. Vaasan kesäyliopisto vastaa tilajärjestelyistä ja tiedottaa mahdollisista muutoksista

- Riskiryhmään kuuluvien suositellaan noudattavan edelleen pidättyvää linjaa lähikontakteissa, ja käyttää yksilöllistä harkintaa, kulloinkin voimassa olevat viranomaisohjeistukset huomioiden

Hyvä käsi- ja yskimishygienia, maskien käyttö

Huolehdi tarkoin käsihygieniasta: Pese käsiäsi usein ja pidä kädet puhtaana, käytä käsidesiä. Tiloissa käsidesiä saatavilla.

Kannustamme käyttämään maskeja matalalla kynnyksellä

Lisätietoja käsi- ja yskimishygieniasta tästä 

Lue lisää:

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/koronavirusrajoitusten-tilanne-muuttuu-1.8.-alkaen

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vapaan-sivistystyon-koulutuksen-toteuttaminen-182020-alkaen

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Go back to "News"