Kurssit

Positiv psykologi vid bemötande av personer med minnessjukdomar


Aika
20.9.2023 - 20.9.2023

Hinta
79.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Sosiaali- ja terveysala
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
12.9.2023
Luennoitsija
Kuusisto Mia
Sisältö

Utbildningens innehåll:

Utbildningen ger information om bemötande av minnessjuka personer genom positiv psykologi. Utbildningen ger information och vägledning samt praktiska tips för att genomföra känsloworkshop för personer med en minnessjukdom, med hjälp av positiv psykologi. Workshopen tar hänsyn till allas grundläggande behov av att bli hörda och sedda och främjar vardagens välbefinnande, mentala hälsa och självförtroende.  

Workshopmetoden kan användas i vardagliga samtal eller som en del av gruppverksamhet med personer som har minnesstörningar. Som ett verktyg kan man använda temakorten för positiv psykologi som utvecklats av Mia Kuusisto. Mera information om temakorten av en organisation som informeras senare.

Utbildningen innehåller guidad diskussion.

Suomenkielinen webinaari 19.9.2023

Utbildningens mål:

Genom utbildningen får deltagaren information och verktyg för att bemöta personer med minnesstörningar och stödja deras välbefinnande genom positiv psykologi. Efter avslutad utbildning har deltagarna färdigheter att genomföra känsloworkshops med hjälp av positiv psykologi, med fokus på positiva känslor. 


Utbildare:

Mia Kuusisto är sjuksköterska samt vinnare av Queen Silvia Nursing Award 2022 med idén "känsloworkshop med positiv psykologi". Workshopen med positiv psykologi hjälper personer med minnessjukdomar att bearbeta sina känslor. Kuusisto har avlagt Joyllas utbildning Positive Psychology Practitioner.

Som sjuksköterska är Mia intresserad av att stödja och möta människor i olika skeden av livet, och positiv psykologi som vetenskap ger bra verktyg till detta.


Målgrupp:

Vårdpersonal och dom som arbetar med personer med minnessjukdomar (t.ex. sjuksköterskor, personalen vid vårdhem, vårdgivare, gruppledaren osv.)


Tid och plats:

Onsdag 20.9.2023 kl. 17.00-18.30 (2 lektioner)
Utbildningen genomförs som distansutbildning online.  


Pris: 79 €

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller arbetsgivare, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan till den faktureringsadressen du gav.

-----

Mer information

Anmälningar, kursavgifter samt övriga praktiska saker
Tina Martins, utbildningsplanerare
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781

Allmänna frågor
Hanna Pitkänen, rektor
hanna.pitkanen@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5784