Kurssit

Monikulttuurinen työyhteisö sote-alalla


Aika
17.11.2022 - 17.11.2022

Ajankohdat:
to: 12.00+-+15.30
Hinta
95.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Sosiaali- ja terveysala
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
1.11.2022
Luennoitsija
Opettaja Avoin
Sisältö

Kohtaamme maahanmuuttajia enenevissä määrin myös työyhteisöissä. Sekä esimiehen että muun henkilöstön tulee osata vastaanottaa maahaanmuuttajakollega työyhteisöön ja auttaa häntä sopeutumaan uuteen ympäristöön. Monikulttuurisen työyhteisön jäsenillä on oltava tietoa eri kulttuureista ja taitoa kohdata niistä tuleva kollega. Heillä pitää olla selvä, kenen tehtävä on puuttua ristiriitatilanteisiin ja miten niihin puututaan rakentavalla tavalla. Koulutuksessa käydään läpi eri kulttuuripiirteitä ja kulttuurierojen vaikutuksesta työelämässä, miten auttaa maahanmuuttajaa integroitumaan työyhteisöön, kuinka rakentaa luottamukseen perustuva vuorovaikutus ja varmistaa riittävä kielitaito sekä perehdyttää maahanmuuttaja työpaikan käytäntöihin ja sääntöihin. Koulutus on käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen ja antaa konkreettisia työkaluja monikulttuurisessa työyhteisössä työskentelyyn.

 •  - Miksi Suomeen tullaan töihin? Mitkä ovat työperäisen maahanmuuton syyt ja miksi ammattilainen valitsee juuri Suomen?
 •  - Mitä on kulttuuri?
   - Kulttuuriset erityispiirteet ja niiden vaikutukset työelämässä
   - Erilainen työkulttuuri
 •  - Kotoutuminen uuteen maahan
 •  - Sairaanhoitajan ja lähihoitajan koulutus meillä ja muualla
 •  - Sama työ mutta erilaiset työtavat
 •  - Kuka on vastuussa vieraskielisen kollegan perehdyttämisestä?
 •  - Kommunikaatio ja vuorovaikutus työyhteisössä
   - Mitä ottaa huomioon vieraskielisen kollegan kanssa toimiessa
 •  - Ristiriitatilanteet työpaikalla ja yhteisten pelisääntöjen sopiminen
 •  - Monikulttuurisen työyhteisön edistäminen
 • Koulutus toteutetaan Riveria kesäyliopiston kanssa. 

Tavoite

Kirjanpitäjien työ tulee muuttumaan ja painottumaan asiakasyrityksen tai oman organisaation talouden tukemiseen, ohjaamiseen ja neuvomiseen painottuvaksi.

Nykyaikainen taloushallinto vastaa yrityksen taloustiedon tuottamisen, analysoinnin ja tulkinnan tarpeisiin, jotta yrityksen johdolla on riittävä ja ajantasainen talousinformaation käytettävissä liiketoimintalähtöiseen toiminnan johtamiseen.  

Controllerin työn keskeinen sisältö on tuottaa taloudellista tietoa, osallistua budjetointiin, seurata liiketoiminnan kehittymistä ja toimia johdon taloudellisena avustajana ja neuvonantajana.

Koulutuksen tavoitteena on, että syventää osaamistasi controllerin työn aihepiiriissä perusosaamista hieman syvemmälle. Syvennät osaamistasi mm. kannattavuuslaskennassa sekä talousinformaation tulkinnassa ja analysoinnissa. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisia käytännön esimerkkejä erilaisista yrityksistä ja eri toimialoilta. Saat koulutuksesta käytännöllisiä menetelmiä asiakasyrityksen tai oman organisaatiosi liiketoiminnan kehittämiseen, ohjaamiseen ja seurantaan.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle

Kouluttaja

Monikulttuurisuuden asiantuntija, sairaanhoitaja YAMK Saynur Soramies
Saynur Soramies on monikulttuuristen työympäristöjen johtamiseen ja maahanmuuttajien kohtaamiseen sote-alalla erikoistunut luennoitsija ja konsultti. Hän on työskennellyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin monikulttuurisuuskoordinaattorina ja oli muun muassa merkittävissä roolissa edistämässä ja kehittämässä maahanmuuttajien tutustuttamista suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja sairaalakulttuuriin. Saynur on ensimmäinen henkilö Suomessa, joka on kehittänyt terveydenhuollolle monikulttuurisuuskoordinaattorin työnkuvan. Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja, ja suorittanut lisäksi sote-alan kehittämisen ja johtamisen Yamk tutkinnon sisältäen monikulttuuristen työympäristöjen johtamiseen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyviä opintoja.

Saynur syntyi ja kasvoi Saksassa, suoritti Istanbulissa lukion ja opiskeli Saksassa sairaanhoitajaksi ja muutti Suomeen vuonna 2004. Saynur tietää omasta kokemuksestaan, miltä tuntuu olla kieli- ja kulttuuritaidoton maahanmuuttaja eri palveluissa ja yhteiskunnassa. Opittuaan suomen kielen ja kulttuurin, hän aloitti työelämänsä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa sairaanhoitajana ja oppi näkemään yhteiskunnan toiminnan suomalaisten silmin ja ammattilaisten kohtaamat haasteet eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.

Paikka

Koulutus pidetään verkossa (Zoom-videoneuvotteluvälineellä)

Koulutuksen aikataulu

torstai 17.11.2022 klo 12.00–15.30 

Maksut

95 € 

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, puh. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi

Koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva, puh. 044 754 5783,  elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi