Kurssit

Ledarskapskursen


Aika
1.1.2023 - 1.1.2023

Hinta
490.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Psykologia
Paikka
Toimipaikka avoin
Viimeinen ilmoittautuminen
1.1.2023
Luennoitsija
Sylvest Tine
Sisältö

Målsättningar och innehåll:

Denna ledarskapskurs behandlar kvalitet och funktionalitet i ledarskapet, samt strategier och discipliner som påverkar hur väl ledarskapet lyckas. Fokus ligger på ledaren som person, och på hur hen kan upptäcka och använda sina resurser på ett optimalt sätt i funktionen som ledare. På kursen undervisas i allmän psykologi, och hur man kan öka sin medvetenhet och självkännedom, oberoende av vilken funktion man har på arbetsplatsen.


Undervisningen baserar sig dels på teoriföreläsningar om ledarskap och psykologiska teorier, dels på praktiska övningar, där vi arbetar med verklighetsrelaterad problematik. Under den praktiska delen av kursen har deltagarna möjlighet att jobba med varandra under handledning av undervisaren. Ifall intresse finns, har deltagarna också möjlighet att arbeta med egna cases, All praktik relateras till teorierna med syftet att dessa blir mera begripliga och användbara i praktiken.


På grund av arbetsformen och innehållet i den praktiska delen av kursen förutsätts det att alla som är närvarande på kursen accepterar att iaktta tystnadsplikt.


På kursen behandlas begreppet ledarskap ur följande teoriperspektiv: 

Det personliga ledarskapet/ledarskapets psykologi

Ledarskap i psykodynamiskt perspektiv

Ledarskap och kommunikation 

Ledarskap och IMAGO-dialogen

Ledarskap i systemteoretiskt perspektiv

Ledarskap och gruppdynamik

Funktionellt och dysfunktionelltledarskap

Coaching som ledarskapsstil


Kursen avslutas med ett slutarbete med självvalt tema i överenskommelse med föreläsaren. För att bli godkänd i kursen krävs minst 80 % närvaro.


Kursmaterial:

I enlighet med kurshållares anvisning


Kursen är öppen för alla som har intresse av ledarskap, oberoende av om de är ledare eller inte.

Notera att ändringar är möjliga.


Tidtabell & AvgifterTidtabellen kommer snart!

Plats

Vasa (utrymme meddelas senare)

Avgift

490 €

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller arbetsgivare, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per e-post till den faktureringsadressen du gav.


 

Tilläggsinformation


Tina Martins, Vasa sommaruniversitet
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi