Kurssit

Opetushallinnon tutkintoon valmentava opetus, verkkokoulutus


Aika
9.6.2023 - 17.6.2023

Ajankohdat:
pe: 15.00+-+20.30
su: 09.00+-+15.30
Hinta
195.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Opetushallinnon tutkintoon valmentava opetus
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
7.6.2023
Luennoitsija
Opettaja Avoin
Sisältö

Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittamisesta on luonnollisesti hyötyä opetusalan vaativissa tehtävissä laajemminkin. Suorittamalla opetushallinnon tutkinnon voi riidattomasti osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisen, toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävissä toimivalta edellytettävän riittävän opetushallinnon tuntemuksen.

Saavutettu kelpoisuus kattaa sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, uudessa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetusta toiminnasta vastaaminen edellyttää.

Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Elokuussa 2022 voimaan tulleiden perusteiden mukaan tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet.

Opetushallinnon tutkinnon eri osien aihealueet ovat elokuusta 2022 lukien:

A-osa: Hallinnon perusteet

  1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
  2. Opetustoimen hallinto
  3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit

  1. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
  2. Rehtori pedagogisena johtajana
  3. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Tutkinnossa vaadittava materiaali:

Tutkintovaatimukset on luettavissa opetushallituksen verkkosivuilta. Sivuilta löydät lisäksi vapaasti saatavilla olevaa tutkintomateriaalia sekä hyödyllistä tietoa tutkintoa suorittavalle.

Opiskelijan tulee hankkia itse tutkintovaatimuksiin kuuluvat kirjat ja säädökset.

Tenttiminen kesäyliopistossa:

- Tenttejä voi suorittaa kesäyliopistossa ympäri vuoden n. kerran kuussa järjestettävissä tenttitilaisuuksissa. Ajankohdat ilmoitetaan aina lähempänä kutakin tenttikertaa. Niihin tulee ilmoittautua Opetushallituksen tenttijärjestelmässä: linkki. Tutkintomaksu 256 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Uusintatentti maksaa 87 €.

 - Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina.

 - Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun. 

 - Tenttikysymykset ovat salassapidettäviä (julkisuuslain 24 § 1 mom 22-kohdan mukaan). Salassapidon rikkominen on rangaistava teko. 

 - Opetushallinnon tutkinnon kuulustelut vastaanottaa opetushallituksen määräämät virkamiehet. 

Opetushallinnon luennoille osallistuneelta kesäyliopisto ei peri erillistä tenttimaksua. Osallistuja maksaa tenttiin ilmoittautuessaan Opetushallitukselle verkkomaksuna 256 € tutkintomaksun, joka sisältää kaksi tenttikertaa (yksi kerta A-osalle ja yksi kerta B-osalle). Tutkinnon osan tentin uusimisesta OPH perii 87 euroa.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Opetusalalla toimivat henkilöt, joka ovat kiinnostuneet suorittamaan opetushallinnon tutkinnon ja haluavat tukea kuulusteluihin valmistautumiseen. 

Kouluttaja

Luennoitsija OTK Lauri Liusvaaralla on työkokemusta OPH:sta, OAJ:sta ja OPM:stä. Hän on kirjoittanut oppikirjoja rehtoreille ja sivistystoimen johdolle sekä toiminut pitkään rehtoreiden ja opettajien täydennyskouluttajana. Liusvaara on toiminut myös Opetushallinnon tutkinnon kouluttajana ja tentaattorina useita vuosia.

Aika ja paikka

Opetus järjestetään 9.-17.6.2023 seuraavasti:

pe 9.6. klo 15.00-20.30

la 10.6 klo 9.00-15.30

pe 16.6. klo 15.00-20.30

la 17.6. klo 9.00-15.30

Päivään sisältyy taukoja, launtaisin myös lounastauko. 

Luennot järjestetään verkossa.

Kurssimaksu

Kurssimaksu on 195 €. 

Opetushallitus perii tenttiin osallistuvalta tutkintomaksun 256 € tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkinnon osan uusimisesta  OPH:n maksu on 87 euroa. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisesti Opetushallituksen järjestelmässä, jossa myös tenttimaksu tulee maksaa verkkomaksuna.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään sähköpostitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

HUOM  Tällä sivulla mainitut tutkintovaatimukset on tarkistettu 9.12.2022 vastaamaan elokuussa 2022 voimaan tullutta määräystä.


Lisätiedot:

koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780